Lütfen bekleyin..

Hüseyin Çelik: Başbakan Aday Olmazsa Siyasete Devam Edemez

15 Ekim 2013, 22:47

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın, cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Çe­lik, "Aday olmazsa siyaset yapamaz." dedi.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na mutlaka aday ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­ladı ve, "Çün­kü Sa­yın Baş­ba­kan aday ol­maz­sa si­ya­se­te de­vam ede­mez." dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Bugün gazetesine gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"ERDOĞAN SİYASETE DEVAM EDEMEZ"

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Hü­se­yin Çe­lik, "Çün­kü Sa­yın Baş­ba­kan aday ol­maz­sa si­ya­se­te de­vam ede­mez. 'Ben son kez ge­nel baş­kan­lı­ğı­na aday olu­yo­rum, son kez milletvekili olu­yo­ru­m.' de­di.

Re­cep Tay­yip Er­do­ğan gi­bi bir şah­si­ye­tin bu ka­dar bi­ri­ki­me, ulus­la­ra­ra­sı tec­rü­be­ye ve ka­riz­ma­ya rağ­men, 3 dö­nem so­nun­da ke­na­ra çe­kil­me­si bek­le­nebilir mi­?" so­ru­su­ üzerine Çe­lik şun­la­rı ak­tar­dı: "Baş­ka­sı gü­nün bi­rin­de 3 dö­nem ku­ra­lı­nı de­ğiş­ti­re­bi­lir mi? Tay­yip Bey ken­di­si kal­dı­ğı sü­re­ce böy­le bir şey yap­maz."

3 DÖ­NEM KU­RA­LI

AK Par­ti tü­zü­ğün­de­ki 3 dö­nem ku­ra­lı­nın si­ya­set yap­ma­ya en­gel ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Çe­lik, si­ya­set­te 4'ün­cü, AK Par­ti­'de 3'ün­cü dö­ne­mi ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Şu an­da AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve par­ti söz­cü­sü ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Çe­lik, "Ben mil­let­ve­ki­li ol­ma­sam da bu gö­re­vi sür­dü­re­bi­li­rim. Biz­de 3 ar­ka­da­şı­mız böy­le. Chp'­nin ya­rı­sı böy­le. AK Par­ti­'nin kad­ro­la­rı çe­kip gi­de­cek di­ye se­vi­nen­ler bo­şu­na se­vin­me­sin­ler. Biz yo­lu­mu­za de­vam edi­yo­ru­z" de­di.

"GÜL PARTİNİN BAŞINA GEÇERSE..."

AK Par­ti Söz­cü­sü Çe­lik, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l'­ün si­ya­se­te dön­me­si­ni ise şu söz­ler­le de­ğer­len­dir­di: "Ben Sa­yın Er­do­ğa­n'­ın yar­dım­cı­sı ol­mak­tan şe­ref du­yu­yo­rum, ama ya­rın Sa­yın Gül par­ti­nin ba­şı­na ge­çer­se geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi onun­la si­ya­set yap­mak­tan şe­ref du­ya­rım. Sa­yın Er­do­ğan ve Gü­l'­ü bi­rbi­ri­nin mü­tem­mim cüz­le­ri (ta­mam­la­yı­cı un­sur­la­rı) ola­rak gö­rü­yo­ruz."

Gü­l'­e kar­şı par­ti­de re­ak­si­yon ola­bi­le­ce­ği id­di­ala­rı­na kar­şı çı­ka­rak "Gül he­pi­mi­zin çok sev­di­ği, say­gı duy­du­ğu bir in­san­dı­r" di­yen Çe­lik şöy­le de­vam et­ti: "Geç­miş­te ya­pı­lan açık­la­ma­lar Gü­l'­ün AK Par­ti­'de si­ya­set yap­ma­sıy­la il­gi­li tar­tış­ma­lar de­ğil. Cum­hurbaş­kan­lı­ğı me­se­le­siy­le il­gi­li ba­zı ar­ka­daş­la­rı­mız do­zu ka­çı­ran açık­la­ma­lar yap­mış ola­bi­lir­ler. Gü­l'­ü üzen ba­zı ifa­de­ler ola­bi­lir, ama bu bi­zim ara­mız­da hiç­bir za­man me­se­le ol­maz."

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler
İYİ Parti’nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin tartışmalar, dün CHP’..
İYİ Parti sözcüsü Aytun Çınar, "Yargıtay'ın verdiği listede İYİ Pa..
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Best FM'de Ufuk Karcı'..
"İYİ Parti’nin seçimlere girmek için hiçbir şartı eksik değildi. Eğer ..
MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması
İYİ Parti'nin seçime katılıp, katılamayacağıyla ilgili sorulara yanıt v..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=