Lütfen bekleyin..

Tarih yüzümüze gülüyor! 13 yıldır yenilmiyor...

10 Ekim 2013, 11:13

Estonya Türkiye maçının tarihi özelliği

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Tal­linn’de Es­ton­ya’ya kar­şı ta­ri­hi­nin en önem­li maç­la­rın­dan bi­ri­ne çı­ka­cak olan Ay-Yıl­dız­lı­la­rı­mızın, bir ku­la­ğı da Hol­lan­da ile Ma­ca­ris­tan ara­sın­da­ki kar­şı­laş­ma­da ola­cak...

 Tek­nik di­rek­tör Fa­tih Te­rim’in A Mil­li Ta­kım’ın ba­şı­na geç­me­sin­den son­ra 2014 yı­lın­da Bre­zil­ya’da dü­zen­le­ne­cek Dün­ya Ku­pa­sı’na ka­tı­ma umut­la­rı­mız art­tı.

Öce An­dor­ra ar­dın­dan da Ro­man­ya’yı de­vi­ren Ay-Yıl­dız­lı eki­bi­miz­de göz­ler, ya­rın Es­ton­ya ile oy­na­na­cak grup ele­me ma­çın­da ola­cak.

Tal­lin’de Es­ton­ya’ya kar­şı ta­ri­hi­nin en önem­li maç­la­rın­dan bi­ri­ne çı­ka­cak olan A Mil­li Ta­kı­mı­mı­zın, bir ku­la­ğı da Hol­lan­da ile Ma­ca­ris­tan    ara­sın­da­ki kar­şı­laş­ma­da ola­cak.
 
Zaferden başka çare yok

Tür­ki­ye’nin gru­bu ikin­ci sı­ra­da bi­ti­re­rek play-off oy­na­ma şan­sı ya­ka­la­ma­sı için ka­lan son iki ma­çı­nı ka­zan­ma­sı ge­rek­ti­ği gi­bi, Hol­lan­da’nın da Ma­ca­ris­tan’a ye­nil­me­me­si ge­re­ki­yor.

Hol­lan­da’nın ala­ca­ğı bir be­ra­ber­lik bi­le işimizi on maç öncesi kolaylaştıracak.Tüm bu he­sap­la­rın ya­nı sı­ra Tür­ki­ye ile ay­nı pua­na sa­hip olan Ro­man­ya’nın da ave­raj­la üze­ri­mi­ze çık­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. +7 ave­ra­ja sa­hip olan Tür­ki­ye’nin +1 gol faz­la­sı olan Ru­men­ler’e ge­çil­me­si zor gö­rün­se de, Ay-Yıl­dız­lı eki­bi­mi­zin Es­ton­ya’ya ata­bil­di­ği ka­dar gol at­ma­sı, avan­taj ha­ne­mi­ze faz­la­sıy­la ya­zı­la­cak.  
 
13 yılda 30 galibiyet aldı
 

Ams­ter­dam Are­na’da oy­na­na­cak Hol­lan­da-Ma­ca­ris­tan ma­çı ön­ce­si ise iyi ha­ber­ler gel­me­ye de­vam edi­yor. Hol­lan­da­lı ta­raf­tar­lar ma­ça yo­ğun il­gi gös­te­rir­ken, tüm bi­let­le­rin tü­ken­di­ği açık­lan­dı.

Bir is­ta­tis­tik var ki; bu maç için bi­zi da­ha da umut­lan­dı­rı­yor. Por­ta­kal­ların, 2000 yı­lın­dan be­ri ta­raf­ta­rı­nın önün­de ye­nil­me­me­si Bre­zil­ya’ya git­me ha­ya­li­mi­zi iki­ye kat­lı­yor.

Tam ola­rak 13 yıl ön­ce  ta­rih­ler 11 Ekim 2000 yı­lı­nı gös­ter­di­ğin­de Hol­lan­da, Por­te­kiz’e 2-0 mağ­lup ol­muş­tu. İş­te ge­çen bu sü­re zar­fın­dan Por­ta­kal­lar, evinde oynadığı 33 kar­şı­laş­ma­nın 30’un­dan sa­ha­dan ga­li­bi­yet­le ay­rıl­dı.

Bu maç­la­rın 3’ün­de be­ra­ber­lik el­de eden Hol­lan­da’nın ra­kip ağ­la­ra 100 gol bı­rak­ma­sı, Ma­ca­ris­tan’ın Ams­ter­dam’da işi­nin hiç de ko­lay ol­ma­ya­ca­ğı­nın gös­ter­ge­si gi­bi.

Tallinn’de öğrenciler karşıladı

2014 Dün­ya Ku­pa­sı elemeleri D Gru­bu’nda­ki 9. ma­çın­da yarın Es­ton­ya ile kar­şı­la­şa­cak A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı baş­kent Tal­linn’e git­ti.

Mil­li­le­ri ha­va­li­ma­nın­da kar­şı­la­yan az sa­yı­da­ki Türk öğ­ren­ci gru­bu ay-yıl­dız­lı­la­ra te­za­hü­rat yap­tı. Türk fut­bol­se­ver­ler fut­bol­cu­lar­la ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı da çek­tir­di. Bu ara­da A Le Coq Are­na’da oy­na­na­cak Es­ton­ya-Tür­ki­ye ma­çı için 8 bin bi­let sa­tıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.-Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SPOR Kategorisindeki Diğer Haberler
İstanbul Sarıyer’de bir cip içerisindeki çarşaflı 2 şahıs, seyir halindeki ..
Kendini öldüren Gaziantepspor’un Çek oyuncusu Frantisek Rajtoral’in ölümünd..
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ankaragücü sezonun bitim..
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Lyon'da çok şanssız bi..
Avrupa Ligi’ndeki Lyon Beşiktaş çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, han..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=