Lütfen bekleyin..

Erdoğan'ın ‘Başkanlık Sarayı’ için bakın ne yapıyolar...

13 Ağustos 2013, 14:50

Başbakan’ın sarayı için ağaç katliamı yapılıyor!

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Gece ağaç kesiyorlar, gündüz yol yapıyorlar...

Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği’nde yükselen yeni Başbakanlık binasına bağlantı yolu için 10 bin ağaç söküldü. Belediye yine gece ağaç söküyor, gündüz yol kazıyor

Sözcü'nün haberine göre; Başbakanlık ye­ni bi­na­sı ve 8 şe­rit­li yol ça­lış­ma­sı ne­de­niy­le 10 bin­den faz­la ağa­cın ‘ta­şın­dı­ğı­’ Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’n­de (AOÇ) ye­ni bir gü­zer­gah açı­lı­yor. An­ka­ra tra­fi­ği­ni ‘ra­hat­lat­ma­k’ üze­re plan­la­nan 8 şe­rit­li yol için AO­Ç’­de bin­ler­ce ağaç sö­kül­dü, ke­sil­di, ta­şın­dı. Yak­la­şık 12 ki­lo­met­re ola­rak plan­la­nan yol gü­zer­ga­hı Ce­lal Ba­yar Bul­va­rı­’n­dan baş­la­ya­rak Eti­mes­gu­t’­a ka­dar uza­na­cak.

Yo­lun bir bö­lü­mü çift­li­ğin için­den ge­çi­yor. Bu ne­den­le AO­Ç’­de bu­lu­nan bin­ler­ce ağaç sö­kül­dü.

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­kir Boz­dağ, CHP’­li Se­la­hat­tin Ka­ra­ah­me­toğ­lu­’nun so­ru öner­ge­si­ne ver­di­ği ce­vap­ta, yol ça­lış­ma­sı için 10 bin ağa­cın sö­kül­dü­ğü­nü açık­la­mış­tı. Bu bil­gi­le­rin üze­rin­den 4 ay geç­ti. Şim­di An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ye­ni­den çift­lik­te yol aç­ma ça­lış­ma­sı na baş­la­dı.

Ka­ba in­şa­at bit­ti

Ge­ce-gün­düz ça­lı­şan ekip­ler hem ağaç­la­rı sö­kü­yor hem de haf­ri­ya­tı ta­şı­yor. Ye­ni yol ça­lış­ma­sı­nın he­men ya­nı ba­şın­da ise Baş­ba­kan­lık Ye­ni Bi­na­sı­’nın in­şa­atı hız­la sü­rü­yor. AOÇ ara­zi­sin­den 60 dö­nüm ay­rı­la­rak ya­pı­lan bi­na­nın ka­ba in­şa­atı ta­mam­lan­dı. Baş­ba­kan­lık kay­nak­la­rı, Şu­bat 2014’e ye­tiş­ti­ril­me­si için ta­li­mat ve­ril­di­ği­ni be­lir­ti­yor. An­cak binanın bu ta­ri­he kadar ye­tiş­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Büyükşehir gece-gündüz çalışıyor…

An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ce­lal Ba­yar Bul­va­rı­’n­dan Eti­mes­gu­t’­a ka­dar uza­na­cak yol için ge­ce-gün­düz ça­lı­şı­yor. 8 şe­rit­lik yol için çift­lik­te bu­lu­nan bin­ler­ce ağaç sö­kül­dü. Be­le­di­ye ekip­le­ri sö­kü­len ağaç­la­rın ye­rin­de yol ka­zı­yor.
‘Be­yaz Sa­ra­y’ ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ye­ni Baş­ba­kan­lık bi­na­sı Sö­ğü­tö­zü­’n­de ya­pı­lı­yor.

İşte binanın özellikleri:

Yeni Başbakanlık yerleşkesi üç bloktan oluşacak.
Toplam alanı 150 bin metrekare olacak.
Binanın eksi ikinci katında ‘Hükümet Harekat Merkezi’ olacak. Çelik destekli özel beton kullanılacak.
Harekat Merkezi, bom­ba, fü­ze, kim­ya­sal ve nük­le­er sal­dı­rı­la­ra kar­şı ko­ru­nak­lı ola­cak.
Merkezde 24 sa­at ke­sin­ti­siz ile­ti­şi­m sağ­la­na­cak.
Baş­ba­kan, kriz du­ru­mun­da ko­mu­tan­la­rı, ba­kan­lık­la­rı ve il­gi­li bi­rim­le­ri bu­ra­ya top­la­yacak.
Yerleşke içinde bir helikopter pisti bulunacak.

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=