Lütfen bekleyin..

Atilla Kart: Medyada Hükümet Komiserliği dönemi başlamıştır!

04 Ağustos 2013, 23:14

Konya Milletvekili Atilla Kart, Gezi Parkı Protestoları ve basın özgürlüğü ile ilgili bir açıklama yaptı

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

CHP Milletvekili Kart’ın açıklaması şöyle;

“AKP İktidarlarında pek çok temel hak ve özgürlüğün dışında, bu hakların özünü teşkil eden “Basın Özgürlüğü” ile “Toplantı , Gösteri ve Yürüyüş Hakkı” da artık fiilen kullanılamaz hale gelmiştir. Bu hakları kullanmak isteyen kişiler hakkında ; bir taraftan örgüt suçlaması getirilmek suretiyle gözdağı verilmekte, bir taraftan da çalışanların ekmeği elinden alınmaktadır.

Toplum sindirilmektedir. Yandaş medyanın bir bölümü dahil olmak üzere medyada artık, “Hükümet Komiserliği” ya da “Hükümet Zabıtası” uygulaması dönemi başlamıştır. Bu uygulama daha çok Genel Yayın Yönetmenliği veya Yönetim Kurulu sıfatıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kişilerin ortak özelliği , müseccel AKP’li olmalarıdır. Artık oto sansür de yetmez hale gelmiştir. Bu bir sarmaldır. Ve aslında günümüzde sonuç vermeyecek bir kısır döngüdür.”

“Değerli Basın Mensupları; Gezi Parkı Protestoları demokrasi tarihimizde bir Milad’dır.

Aynı zamanda Hükümetin ilk aşamadan bu yana sakat olan demokrasi anlayışının da test edildiği ve Hükümetin artık kendisini kamufle edemez hale geldiği bir sosyal olaydır. Bu süreçle birlikte (Gezi Parkı olaylarının öncesinde ve olaylarla birlikte giderek hız kazanması sonucunda) aşağıda ilişikte listesini sunduğumuz 73 Gazeteci işinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu insanların ekmekleri ellerinden alınmıştır.

Hükümetin zulmü ve baskısı o boyutlara ulaşmıştır ki, artık insanların ekmeğine el uzatmaya başlamıştır. Zira, Hükümet kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinden korkmaktadır. Bu tam anlamıyla bir zülum tablosudur. Bu tablo aynı zamanda, Hükümetin çaresizliğini ve aczini de göstermektedir.”

“İşine son verilen , işten ayrılmak durumunda kalan bu meslekdaşlarınızın isim listesini en altta sunuyoruz”

“Bu listenin içinde 4-5 kişinin “özel ve kişisel” sebeplerle ayrıldıklarını biliyoruz. Ancak bunların dışında diğer gazetecilerin tamamı ; tamamen habercilik saikiyle ve sorumluluğuyla görevlerini yapmak istedikleri halde, görevlerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır.

Bu kişiler “Baş Goebbels’lerin” vücut dili sebebiyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bu gazetecilerin tamamı , habercilik saikiyle ve sorumluluğuyla mesleklerini icra etmek istemişlerdir. Doğal olarak da , Hükümet politikalarını eleştirel ve objektif ölçülerle değerlendirmişlerdir. Hiçbir zaman kişileri hedef almamışlar, incitme kasdı içinde olmamışlardır. Üstelik bu kişilerin bir bölümü 2003,2004,2005,2006,2007,2008 yıllarında Hükümet’e siyaseten destek vermişlerdir. Ama her zaman kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğu içinde olmuşlardır.

Bu anlayışlarını kararlı bir şekilde sürdürmüşlerdir. Türkiye’de basın özgürlüğü ile ilgili değerlendirme yapılırken; olayı , “tutuklu-tutuksuz” olarak yargılanan gazeteci boyutu dışında , en az o kadar önemli olduğuna inandığımız bir başka sindirme yöntemi olan “işsiz bırakma” boyutuyla da değerlendirmek gereği vardır. Türkiye; Sınır Tanımayan Gazetecilerin Basın Özgürlüğü İndeksinde, 2005’ten bu yana “istikrarlı!!!” bir şekilde gerilemektedir. 2005’te 98. Sırada olan Türkiye , 2012 yılında 148. sıradadır.”

Son verilere göre ise , 179 ülke arasında 154. Sıradayız.

“Kamboçya, Etopya, Filistin, Yemen, Libya ve Zimbabwe’nin de gerisindeyiz. Bu utanç tablosu; siyaset ve demokrasi tarihimizde yerini almıştır. Bu tabloyu yaratanlar, mukadder akıbetlerinden kurtulamayacaklardır.Demokrasi duyarlılığı olan bir Siyasi İktidarın bu tablonun sağlıklı bir şekilde analizini yapması ve bundan kendi üstüne düşen dersleri alması gerekir.”

“Değerli Basın Mensupları; Bu utanç tablosunun üstüne bir diğer önemli gelişmeyi dikkat ve değerlendirmenize sunmak isterim.Hükümetin her dönem etkili ve gizemli (!) isimlerinden olan Sayın Mehmet Ali Şahin’in ; Gezi Parkı Eylemleri ile ilgili hukuki nitelendirmesi gerçekten vahim olmanın yanında kaygı vericidir. Ve aynı zamanda toplumsal barışımız adına son derece kaygı vericidir.”

“Kimdir Mehmet Ali Şahin? Sayın Şahin; Adalet Bakanlığı ve Meclis Başkanlığı yapmıştır.AKP İktidarlarının her daim Merkezindedir. --İktidar nüfuzu ve gücü vardır. Yargı kadrolarının oluşumunda etkilidir ve doğrudan müdahildir.Bu sebeple; Sayın Şahin’in öngörü ve değerlendirmelerine, hukuki isabet ve adaletin tecellisi anlamında bir değer vermemekle birlikte; Türkiye ‘de yaşanan yakın tarihin gerçekleri ve örnekleri karşısında kaygıya kapıldığımızı ifade ediyoruz.

Dönemin Adalet Bakanı olan M.Ali Şahin’in, 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay saldırısından sonra, TBMM Genel Kurulunda Hükümet adına yaptığı konuşmayı hatırlayınız. Ne demişti Sayın Şahin? “Süprizlere hazır olun” demişti. Türkiye , Sn.Şahin’in dile getirdiği o sürprizleri 2007 yılı Silivri soruşturmalarıyla birlikte, 6 yıldan bu yana dramatik bir şekilde ve toplumun ayrışması pahasına bedelini ödeyerek yaşıyor. Ancak, bu bedeller Hükümete yetmiyor. Sırada ne var? Sırada Taksim Gezi Parkında demokratik haklarını kullanan insanların, bu kez “Hükümete karşı suç” nitelemesiyle , TCK’nun 312. maddesinden yargılanması süreci var.

Sayın Şahin işaret fişeğini atmıştır. Sayın Şahin; idari ve adli mercilere tavsiye ve telkinlerde bulunuyor ve örtülü talimatlar veriyor; Diyor ki; Türkiye’nin muhtelif illerinde münferid olan ve adi suçlar niteliğinde değerlendirilen bu soruşturmaların hepsini İstanbul’da toparlayın, bir dava haline getirin ve yeni Silivri Yargılamaları sürecini başlatın diyor.”

Değerli Basın Mensupları;Bu sakat demokrasi zihniyeti “Dur durak bilmez” . Bu zihniyet spor müsabakalarına “tezahürat ebadı” getirmek ister. Aslında bu yol ve yöntemlere başvurmak suretiyle, sosyal ve toplumsal olaylar karşısındaki zavallılığını ve aczini itiraf eder.Sayın Şahin’lere tavsiye ve önerimiz;Bu siyaset anlayışınızdan toplumsal barış, adalet ve huzur çıkmaz. Kendinizi bir kez daha gözden geçirin. Türkiye’yi ayrıştırıyorsunuz. Türkiye’de nefret söylemini ve kutuplaşma ortamını kemikleştiriyorsunuz. Türkiye’nin toplumsal barışı ve birliği adına, Sizleri bir kez daha sorumluluğa ve sağduyuya davet ediyoruz. Sakat olan demokrasi anlayışınızı bir kez daha gözden geçirin.”

Cezaevlerinde bulunan 64 tutuklu gazeteci yaşadığımız dönemin ve özgür basının geldiği noktanın en acı göstergesidir. 12 Eylül 1980 Darbesi döneminde 31 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye’de şuan darbe döneminden bile daha vahim bir durum yaşanmaktadır. Bugün tutuksuz 123, tutuklu olarak ise 64 gazeteci, terör suçlamasıyla yargılanmaktadır.

Bugün uluslararası ortamda dünyanın en saygın, en önde gelen gazeteci örgütleri, insan hakları kuruluşları, Türkiye’yi Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi olarak görmektedir.

Türkiye; “Sınır Tanımayan Gazetecilerin Basın Özgürlüğü İndeksi’nde” yıldan yıla gerilemiştir.
• 2005'te 98.
• 2006'da 100.
• 2007'de 101.
• 2008'de 103.
• 2009'da 123.
• 2010'da 138.
• 2012 yılında da 148. Sıradaydı.

Son verilere göre de; 179 ülke arasında 154. Sıradayız. Yani 2013 yılında, Kamboçya, Etiyopya, Filistin, Yemen, Libya ve Zimbabwe’de Basın, Türkiye’den daha özgür.

SON BİR BUÇUK AY İÇİNDE İSTİFA EDEN, İŞTEN ATILAN, ZORUNLU İZNE ÇIKARILAN GAZETECİLER. (GEZİ EYLEMLERİ SÜRECİNDEN İTİBAREN)

1. Ntvmsnbc editörü Özkan Güven istifa etti.

2. Ntvmsnbc kültür sanat editörü Hasan Cömert istifa etti.

3. Doğuş Yayın Grubu'nun dergilerden sorumlu genel müdürü Neyyire Özkan istifa etti.

4. Doğuş Yayın Grubu CEO'su Cem Aydın istifa etti.

5. GQ Türkiye dergisinin genel yayın yönetmeni Mirgün Cabbas istifa etti.

6. Kapatılan NTV Tarih dergisinin genel yayın yönetmeni Gürsel Göncü istifa etti.

7. NTV program direktörü Murat Toklucu istifa etti.

8. NTV program editörü Burcu Doğan istifa etti.

9. NTV program editörü Onur Yazıcıoğlu istifa etti.

10. NTV'de program yapan fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut istifa etti.

11. NTV gece haber prodüktörü Ömer Faruk Aykar istifa etti.

12. NTV haber merkezinde dijital editörlük görevini yapan Dilara Eldaş istifa etti.

13. NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç istifa etti.

14. NTV'de program yapan Çiğdem Anad istifa etti.

15. NTV muhabiri Ergün Güven istifa etti.

16. Sabah gazetesi yazarı Alper Bahçekapılı istifa etti.

17. Sabah gazetesi gece yazı işleri müdürü Erdal Erkasap istifa etti.

18. Kanal 24 spikeri ve moderatörü Remziye Demirkol istifa etti.

19. Habertürk gazetesi röportaj yazarı Kutlu Esendemir istifa etti.

20. Yenişafak gazetesi yazarı Işın Eliçin istifa etti.

21. Artı 1 televizyonu haber yayın yönetmeni Mustafa Hoş istifa etti.

22. Artı 1 televizyonunda program yapan Banu Güven istifa etti.

23. Artı 1 televizyonu anahaber sunucusu Uğur Dündar istifa etti.

24. Artı 1 televizyonu anahaber sunucusu Özlem Gürses istifa etti.

25. Artı 1 televizyonu program müdürü Uğur Tutçuoğlu istifa etti.

26. Artı 1 televizyonunda program yapan Haluk Şahin istifa etti.

27. Artı 1 televizyonunda program yapan Ece Temelkuran istifa etti.

28. Akşam gazetesi yazarı Nihal Kemaloğlu istifa etti.

29. Akşam gazetesi yazı işleri müdürü Banu Kurt istifa etti.

30. Akşam gazetesi yazı işleri müdürü Süreyya Üstünel istifa etti.

31. Akşam gazetesi yazı işleri müdürü Semra Kardeşoğlu istifa etti.

32. Akşam gazetesi yazarı Deniz Ülke Arıboğan istifa etti.

33. Akşam gazetesi muhabiri Alaz Kuseyri istifa etti.

34. Milliyet gazetesi ekonomi servisi ekler koordinatörü Necla Unutmaz istifa etti.

35. illiyet gazetesi magazin müdürü Birsen Altuntaş istifa etti.

36. Halk TV haber sunucusu Aydoğan Kılıç istifa etti.

37. Vatan gazetesi yazarı Can Ataklı istifa etti.

38. İHA internet editörü Diren Selimoğlu işten atıldı.

39. Bursa Olay gazetesi internet sorumlusu Berhan Soner işten atıldı.

40. TMSF'nin el koymasının ardından Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni İsmail Küçükkaya, görevden alındı. Yerine Mehmet Ocaktan getirildi.

41. Akşam gazetesi yazarı Tuğçe Tatari işten atıldı.

42. Akşam gazetesi yazarı Hüsnü Mahalli işten atıldı.

43. Akşam gazetesi yazarı Özlem Akarsu Çelik işten atıldı.

44. Akşam gazetesi yazarı Gürkan Hacır işten atıldı.

45. Akşam gazetesi yazarı Sevim Gözay işten atıldı.

46. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi ve yazarı Çiğdem Toker, karşılıklı anlaşmayla gazeteden ayrıldı.

47. Akşam gazetesi genel yayın koordinatörü Nergis Bozkurt işten atıldı.

48. Yenişafak gazetesi yazarı Kürşat Bumin işten atıldı.

49. Sabah gazetesinde 6 yıldır röportajlar yapan Tuluhan Tekelioğlu işten atıldı.

50. Sabah gazetesi ekler yayın yönetmeni Elçin Yahşi işten atıldı.

51. Sabah gazetesi Günaydın eki genel yayın yönetmeni Şirin Sever işten atıldı.

52. Sabah gazetesi muhabiri Bilge Eser işten atıldı.

53. AA Mardin muhabiri Serkan Yücel Aydın işten atıldı.

54. Esquire dergisi fotoğraf editörü Uluç Özcü, Takvim gazetesini protesto eden kadınlarla selamlaştığı için işten atıldı.

55. Kanaltürk televizyonu sabah haberleri sorumlu müdürü Serkut Bozkurt işten atıldı.

56. Artı 1 televizyonu CEO'su Tuncay Mollaveisoğlu'nun kanalla ilişkisi kesildi.

57. Beyaz TV muhabiri Çağrı Ulu işten atıldı.

58. İstanbul Valiliği'nde muhabirlik yapan Metin Timur Tüfekçiler işten atıldı.

59. TMSF'nin el koymasının ardından Show TV'de 212 sayılı Basın Yasası'na tabi olan isimlerden 90 gün ve üstü izin hakkı bulunan çok sayıda gazeteci zorunlu izne çıkartıldı. Bu isimlerin, Ciner Grubu'na satılan kanala geri dönmeleri beklenmiyor. Zorunlu izne çıkarılan gazetecilerden biri anahaber sunucusu Ali Kırca.

60. Show TV haber dairesi başkanı Tuba Atav zorunlu izne çıkarıldı.

61. Show TV haber koordinatörü Ayhan Bölükbaşı zorunlu izne çıkarıldı.

62. Show TV haber müdürü Ozan Pezek zorunlu izne çıkarıldı.

63. Show TV yurt haberler müdürü Nafiz Akyüz zorunlu izne çıkarıldı.

64. Show TV kamera şefi Ediz Alıç zorunlu izne çıkarıldı.

65. Show TV Ankara büro temsilcisi Funda Tuna Görey zorunlu izne çıkarıldı.

66. Show TV parlamento muhabiri Özgür Akbaş zorunlu izne çıkarıldı.

67. Show TV kameramanı Bülent Kördemirci zorunlu izne çıkarıldı.

68. Show TV kameramanı Mesut Gengeç zorunlu izne çıkarıldı.

69. Show TV çalışanı Haydaran Çelik zorunlu izne çıkarıldı.

70. Show TV iç yapımlar müdür yardımcısı Özgür Uzun zorunlu izne çıkarıldı.

71. Show TV iç yapımlar teknik sorumlusu Metin Karaaslan zorunlu izne çıkarıldı.

72. Show TV iç yapımlar kameramanı Hakan Kırboğa zorunlu izne çıkarıldı.

73. Cumhuriyet Gazetesi Ümit ZİLELİ İstifa etti. 01/08/2013

ÖZGÜR BASIN VARSA DEMOKRASİ VARDIR.

Etiketler : geziparkı, akp, atilla kart, chp
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SİYASET Kategorisindeki Diğer Haberler
Bahçeli'nin yeniden genel başkan seçildiği MHP'nin 12 Olağan Kurult..
Bahçeli yineledi: Adayımız Erdoğan...
İYİ Parti’nin hazırladığı ‘FETÖ ile Acil Eylem Planı’nda yer alan tespitler..
MHP kongresi ayarlı Bahçeli’ye ‘jest’ mesaisi
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=