Lütfen bekleyin..

Bir Erdoğan başarısı (!) ​Örtülü ödenek çifte harcamayla patladı

16 Temmuz 2015, 21:11

Cumhurbaşkanı’nın mart ayında örtülü ödenekten harcama yetkisine kavuşması rakamlara yansıdı.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Bir koldan Erdoğan, diğer koldan Davutoğlu örtülüye yüklenince aylık bazda artış rekoru kırıldı. Haziran 2014’te 14 milyon lira olan harcama tutarı, bu yılın aynı ayında 12 kat artarak 168 milyon liraya yükseldi. Geçen yılın ilk altı ayında
439 milyon lira olan tutar da yüzde 81’lik artışla 797 milyon liraya çıktı. Bu hızla tüm zamanların rekoru kırılacak

AKP dö­ne­min­de ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı hız kes­me­den de­vam edi­yor. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­mi ile kı­yas­lan­dı­ğın­da har­ca­ma­lar­da yüz­de 81.4 ar­tış ya­şan­dı. Ya­sa­lar ör­tü­lü öde­nek­ten sa­de­ce baş­ba­ka­nın har­ca­ma yap­ma­sı­na yet­ki ve­ri­yor­du. An­cak Re­cep Tay­yip Er­do­ğan Cum­hur­baş­ka­nı ol­duk­tan son­ra ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­sı yap­mak is­te­di. Geç­ti­ği­miz mart ayın­da Mec­li­s’­te sa­ba­ha ka­dar gö­rü­şü­len tor­ba ya­sa­da AKP oy­la­rıy­la bu ka­bul edil­di.

ANA­YA­SA MAH­KE­ME­Sİ­’N­DEN SONUÇ ÇIKMADI

CHP ko­nu­yu Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne gö­tür­dü ama he­nüz bir so­nuç çık­ma­dı. Ken­di ör­tü­lü öde­ne­ği­ni he­nüz ku­ra­ma­yan Er­do­ğa­n’­ın har­ca­ma­la­rı­na de­vam etti­ği­ni ise ra­kam­lar or­ta­ya ko­yu­yor. Res­mi ola­rak açık­la­nan rakam buz da­ğı­nın gö­rü­nen kıs­mı­nı tem­sil edi­yor. Res­mi ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı ’ül­ke men­fa­ati için is­tih­ba­ra­t’ top­la­ma ama­cıy­la har­ca­nı­yor. Res­mi ol­ma­yan kıs­mının ne ka­dar ol­du­ğu ise bi­lin­mi­yor.

Er­do­ğa­n’­ın baş­ba­kan ol­du­ğu dö­nem olan 2014’ün ilk al­tı ayın­da top­lam­da 439 mil­yon 52 bin TL har­can­dı. Er­do­ğa­n’­ın Cum­hur­baş­ka­nı ol­du­ğu 2015’in ilk al­tı ay­da ise 796 mil­yon 612 bin TL har­can­dı. Söz ko­nu­su dö­nem­de­ki har­ca­ma ar­tı­şı yüz­de 81.4’ü bul­du. Er­do­ğa­n’­ın Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na otur­du­ğu ge­çen yıl ağus­tos ayın­dan 2015 Ha­zi­ran ayına ka­dar ge­çen sü­re­de ise har­ca­nan tu­tar 1 mil­yar 134 mil­yon 440 bin TL ol­du.

SON 12 YILDA 8 MİLYAR TL HARCANDI

Si­ya­si par­ti­le­rin ida­ri, se­çim iş­le­ri ve pro­pa­gan­da gi­bi ko­nu­lar­da kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı ya­sa­lar­la be­lir­li olan ör­tü­lü öde­nek dev­le­tin mil­li gü­ven­li­ği ile il­gi­li ko­nu­lar­da kul­la­nı­la­bi­li­yor. An­cak ge­çen yıl ha­zi­ran ayın­da 14 mil­yon 15 bin TL har­ca­nan ör­tü­lü öde­nek­ten bu yıl se­çim dö­ne­mi olan ha­zi­ran ayın­da 167 milyon 738 bin TL har­can­dı. İki dö­nem kı­yas­lan­dı­ğın­da har­ca­ma­lar 12 kat ya­ni yüz­de 1097 art­tı. Er­do­ğa­n’­ın giz­li ka­sa­sı­nın anah­ta­rı Mak­sut Se­ri­m’­in elin­dey­di. An­cak Da­vu­toğ­lu baş­ba­kan olur ol­maz ilk iş Se­ri­m’­in ye­ri­ne Suu­di Ara­bis­ta­n’­da ya­şa­yan Ali Po­la­t’­ı ge­tir­di. An­cak Ali Po­lat dö­ne­min­de har­ca­ma­lar azal­ma­dı. Son 12 yıl­da ör­tü­lü öde­nek­ten ya­pı­lan har­ca­ma­la­rın top­la­mı ise 8 mil­yar 152 mil­yon 360 bin TL’­yi bul­du.

Kaynak: Sözcü

Etiketler : erdoğan, örtülü ödenek,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=