Lütfen bekleyin..

Açılım'dan Erdoğan'ın bakanı bile rahatsız!

22 Temmuz 2013, 10:16

İktidardakiler arasında da duyarlı insanlar varmış... İsmini gizlememizi isteyen bir bakan açılımı değerlendirdi: PKK’nın talepleri yapılamaz!

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Başbakan’ın Apo ile masaya oturmasından duyulan rahatsızlık, hükümete sıçradı Kabinenin önemli isimlerinden biri, “Taleplerde ısrar edilirse faturası ağır olur” dedi

Ka­bi­ne­nin önem­li isim­le­rin­den bi­ri Sözcü­’ye de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti ko­nu­sun­da önem­li ipuç­la­rı ver­di.

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay ve Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gi­n’­in yü­rüt­tü­ğü pa­ket ça­lış­ma­sı­nın yaz ay­la­rın­da TBMM’­ye su­nul­ma­sı­nın gün­dem­de ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten AK­P’­li ba­kan, “1 Eki­m’­den ön­ce Mec­li­s’­e pa­ket gel­mez. Da­ha de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­ken, atıl­ma­sı ge­re­ken adım­lar var. Ace­le et­me­ye ge­rek yo­k” de­di.

‘Ba­kı­şı­mız so­run­lu­’

Ay­nı ba­kan, yıl­lar­dır dev­le­tin Kürt so­ru­nu, te­rör ve böl­ge­ye iliş­kin ‘ba­kış açı­sı­nı­n’ so­run­lu ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Dev­le­tin sa­de­ce gü­ven­lik ve te­rör bo­yu­tuy­la il­gi­len­di­ği­ni, di­ğer ge­liş­me­le­ri göz ar­dı et­ti­ği­ni an­la­tan AK­P’­li ba­kan, “Lon­dra ve Pa­ri­s’­te bi­le Kürt ens­ti­tü­sü yıl­lar ön­ce ku­rul­muş, biz sa­de­ce ‘is­tih­ba­rat içi­n’ Kürt­çe öğ­ren­mi­şiz. Dev­le­tin yıl­lar bo­yu sü­ren yan­lış ba­kış açı­sı va­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. İki ba­kanın ağır­lıkla yü­rüt­tü­ğü ‘de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­ni­n’ ay­rın­tı­la­rı net­leş­me­di. BDP’­nin pa­ket­le il­gi­li hü­kü­met­ten is­tek­le­ri 5-6 ko­nu­da top­la­nı­yor. Yüz­de 10 se­çim ba­ra­jı­nın dü­şü­rül­me­si, KCK tu­tuk­lu­la­rı­nın ser­best kal­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak TMK-TCK’­da de­ği­şik­lik, se­çim­ler­de yüz­de 1 oy alan si­ya­si par­ti­le­re bile Ha­zi­ne yar­dı­mı ya­pıl­ma­sı, Öca­la­n’­ın ka­de­me­li ola­rak ev hap­si­ne ge­çi­ril­me­si şek­lin­de BDP’­nin ıs­ra­rı var.

‘Bil­gi sa­hi­bi de­ğil­le­r’

AKP için­de BDP’­nin ta­lep­le­ri için ‘Bu ta­lep­le­rin bir bö­lü­mü kar­şı­la­na­ma­z’ yo­ru­mu ya­pı­lı­yor. Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun bü­yük bö­lü­mü, par­ti yö­ne­ti­mi ve mil­let­ve­kil­le­ri çö­züm sü­re­cin­de atıl­ma­sı ge­re­ken adım­lar ko­nu­sun­da bil­gi sa­hi­bi de­ğil. Bu ne­den­le birçok isim ‘te­men­ni ve ön­gö­rü­le­ri­ni­’ di­le ge­ti­ri­yor. ‘Kuş­ku­lu­’ yak­la­şan ba­zı AK­P’­li­ler ise “BD­P’­nin ba­zı ta­lep­le­ri Mec­li­s’­ten geç­mez, ıs­rar edi­lir­se sü­reç tı­ka­nır, fa­tu­ra­sı ağır olu­r” gö­rü­şü­nü di­le ge­ti­ri­yor.

Süreci halka iki bakan anlatacak

AKP, çözüm sürecini tıkayan demokratikleşme paketinde farklı bir yol izleme kararı aldı. BDP’nin ‘en kısa zamanda TBMM’ye gönderilsin’ diye baskı yaptığı paket, Meclis’ten önce kamuoyuna açıklanacak. Taslak tartışıldıktan sora tasarı haline getirilecek. Paketle ilgili çalışmayı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin yürütüyor. Bakanlar çalışmayı ‘taslak metin’ haline getirecek.

Alevi açılımı da var

Taslak, AKP MKYK ve Bakanlar Kurulu’nda tartışıldıktan sonra kamuoyuna açıklanacak. Bir süre medya, STK ve halkın tartışmasına açık tutulacak olan taslakla ilgili tepkiler dikkate alınacak. 1 Ekim’den sonra Meclis açıldığında ise Bakanlar Kurulu’ndan son şekli verilerek tasarı olarak TBMM’ye gönderilecek.

İçeriği sır gibi saklanan pakette çözüm süreci için oluşturulan Akiller Heyeti’nin bazı önerileri de yer alacak. Ancak asıl sürpriz hükümetin, daha önce üzerinde mutabık kalınan Alevi açılımı maddelerini bu pakete eklemesi. Faruk Çelik’in Diyanet’ten sorumlu Devlet Bakanı olduğu dönemde uzlaşılan maddeler pakete konacak. BDP’nin ısrarla dayattığı yüzde 10 seçim barajı konusunda düzenleme yapılacak. Pakette TMK-TCK değişikliği ile KCK tutuklularının serbest kalması sağlanacak.

Sözcü’ye konuşan AKP’li bir yönetici, kimi düzenlemelerin ‘ileride’ yapılacağını belirterek “Toplum bazı değişiklere hazır değil. Öncelikli konular bir an önce Meclis’ten geçirilmeli. Tamamen ‘milli’ olan çözüm sürecinde artık geriye dönüş olamaz. Bunu her iki taraf da istemez” dedi.

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Ahmet Karaagac
1679 gün önce
Acilimdan sadece batil bati ve onlarin icimizdeki isbirlikcileri rahatsiz, herkes rahat, sizde rahat olun.!!
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından etkisiz hale getirilen terörist..
Kırmızı bültenle aranıyordu
Eskişehir’de tarihe tanıklık eden 53 yıllık Atatürk Stadı’nın yenilenmesi s..
Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan imzasıyla “Ankara Valiliği İl Emniy..
Alman hükümetinin gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından bir s..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=