Lütfen bekleyin..

Paranla rezil olmak bu olsa gerek

02 Ocak 2015, 10:58

Vatandaşın parasıyla alınan binlerce araç; vatandaşa yardım yerine depolarda çürümeyi beklediği anlaşıldı.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Türkiye’nin en önemli şehirlerini birbirine bağlayan yollar günlerce kar nedeniyle kapalı kalırken şok gerçek gün yüzüne çıktı.

Yol açma işinin taşeron firmaların tecrübesiz şoförlerine ve yetersiz araçlarına havale edildiği anlaşıldı. Karayolları’nın yolda kalmayan binlerce kar küreme aracının ise depoda çürütüldüğü belirlendi.

Bugün'den Yunus Tiryaki'nin haberine göre,yur­dun ba­tı ke­sim­le­ri­ni et­ki­si altına alan kar ya­ğı­şın­da İs­tan­bul-İz­mir, An­ka­ra-Bur­sa ve İs­tan­bul-Te­kir­dağ arasındaki ana yollarda ulaşım durdu. Met­re­ka­re­ye dü­şen kar ya­ğı­şı­nın az ol­ma­sı­na rağ­men bin­ler­ce araç sa­at­ler­ce yol­lar­da mah­sur kal­dı. Yol-İş Sen­di­ka­sı İs­tan­bul 1 No'lu Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Uçar, ka­ra­yol­la­rın­da kar­la mü­ca­de­le­de ya­şa­nan ak­sak­lık­la­rı BU­GÜ­N’­e an­lat­tı.

OTOPARKLARDA ÇÜRÜYOR

Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'nün bün­ye­sin­de­ki mo­dern kar­la mü­ca­de­le araç­la­rı­nın özel­lik­le An­ka­ra, İz­mit, İs­tan­bul, Te­kir­dağ, Kırk­la­re­li hat­tın­da şan­ti­ye­le­ri­nin oto­park­la­rın­da çü­rü­me­ye bı­ra­kıl­dı­ğı­nı ile­ri sü­ren Uçar, ka­pa­nan yol­la­rın ta­şe­ron fir­ma­la­rın eş­ya ve kum ta­şı­yan har­fi­yat ara­cı ta­bir edi­len kam­yon­lar­la ya­pıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı dik­kat çek­ti.

Kar kü­re­me özel­li­ği ol­ma­yan Çin ma­lı araç­lar­la kar mü­ca­de­le­si ver­me­ye ça­lı­şan ta­şe­ron fir­ma­la­rın hal­kın gü­ven­li­ği­ni teh­li­ke­ye at­tı­ğı­nı söy­le­yen Uçar, Ka­ra­yol­la­rı­’nın araç­la­rıy­la ta­şe­ron fir­ma araç­la­rı­nı bu söz­ler­le kı­yas­la­dı:

EĞİTİMSİZ ŞOFÖRLERE EMANET

“Bu araç­lar, buz­lu yol­da ha­re­ket ede­bil­me ka­bi­li­ye­ti­ne sa­hip özel ta­sar­lan­mış araç­lar­dır. Ta­şe­ron fir­ma­da­ki araç­lar ru­tin yol ara­cı­dır. Kar ile mü­ca­de­le eden araç­lar­da özel ola­rak pa­ti­naj sis­te­mi var. Ta­şe­ron fir­ma­la­rın­kin ­de yok. Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­şe­ron fir­ma­ya ait araç­la­rın kar bı­ça­ğı özel­li­ği ol­ma­dı­ğı için ken­di­si­ne ait bı­çak­la­rı usul­süz ve be­del­siz ola­rak ta­şe­ron fir­ma­la­ra iha­le­ye aç­mış. Ta­şe­ron fir­ma­la­rın şo­för­le­ri araç kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da eği­tim­siz uzun yol şo­för­le­ri­dir. Ka­ra­yol­la­rın­da ki şo­för­le­r ise alanında uzmandır.”

HUKUKEN UYGUN DEĞİL

Ahmet Uçar, kar­la mü­ca­de­le­de ta­şe­ron fir­ma­ya ait araç­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­nın hu­ku­ka da ay­kı­rı ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, "Bunlar kum ve eş­ya ta­şı­ma­ya ya­ra­yan har­fi­yat araç­la­rıdır.

EHLİYETİ FARKLI

Ruh­sat­ta da bu şe­kil­de ge­çi­yor. Kul­la­nan ki­şi­nin de eh­li­ye­ti de (E) sı­nı­fı. An­cak kar kü­re­me ara­cı­nı kul­la­na­cak ki­şi­nin eh­li­ye­ti­nin E+G ya­ni iş kam­yo­nu eh­li­ye­ti ol­ma­sı la­zım. Ruh­sat­ta iş­len­miş sta­tü­­den fark­lı amaç­la kul­la­nıl­ması hukuksuzdur de­di.

EŞYA KAMYAONLARIYLA KAR TEMİZLEME

Son dö­nem­ler­de Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­de iş­le­rin alt iş­ve­ren­le­re ve­ril­di­ği­ni de be­lir­ten Ahmet Uçar, “Kam­yon­la­rı­mız­da­ki kar bı­çak­la­rı sö­kü­le­rek ta­şe­ron iş­ve­ren­le­re ait haf­ri­yat kam­yon­la­rı­na ta­kıl­dı. Bu araç­lar kar kam­yo­nu de­ğil. Haf­ri­yat ara­cı. Eş­ya ta­şı­mak için kul­la­nı­lan araç­la­r” de­di.

DEV­LET ZA­RA­RDA

Uçar, Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­de araç var iken İha­le sis­te­mi ile pi­ya­sa­da kar­la mü­ca­de­le için kar ara­cı ki­ra­la­ma­nın ma­li açı­dan da dev­le­tin za­ra­ra uğ­ra­tıl­ma­sı­na se­bep ol­du­ğu­nu ifa­de etti.

KAMU RANTINDAN FAYDALANIYORLAR

Karayolları envanterinde bulunan yaklaşık 11 bin aracın atıl vaziyette bekletildiğini ifade eden Uçar, “İşler taşeron firmalara verilerek lüks araçlarımız yatırılıyor. Halkın can güvenliği bu şekilde trafikte bir nevi tehlikeye de atılıyor. Devlet zarara uğratılıyor. Bu firmaların amacı sadece kamu rantından faydalanabilmek" diye konuştu.

KENDİNE FAYDASI YOK

Karla mücadele ederken kara saplanmış taşeron firmaya ait kamyon fotoğrafını paylaşan Uçar, “Kendisi kurtarılmayı bekleyen bu kamyon mu yolları açacak” diye yakındı.

Etiketler : Ka­ra­yol­la­rı, KAR,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Ah Vatan
1203 gün önce
Yandaşlara zengin etmek istemişler bunda ne var. böyle koyunun böyle kuzusu olur. Şaptan şeker olmasını beklemek kadar aptallık olamaz
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı ..
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=