Lütfen bekleyin..

Köşk'ün bütçesine yüzde 100 zam

12 Ekim 2014, 10:11

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kullandığı bütçenin iki katı tutarında dev harcama bütçesi tahsis edilirken Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Meclis’in bütçelerinde kesintiye gidildi.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Cum­hur­baş­ka­nı­nı hal­kın seç­me­si­ne da­ya­nan ve il­ki 10 Ağus­tos'ta ta­mam­la­nan sis­tem, dev­let büt­çe­si­ne de dam­ga­sı­nı vur­du. 2015 yı­lı bütçe­sin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı har­ca­ma öde­nek­le­ri ola­ğa­nüs­tü dü­zey­de ar­tı­rıl­dı. Bu­na kar­şın Baş­ba­kan­lık ve TBMM büt­çe­le­ri da­ra­tıl­dı.

Hü­kü­met, Or­ta Va­de­li Prog­ram'dan son­ra 2015-2017 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan Or­ta Va­de­li Ma­li Pla­n’­ı (OVMP) da açık­la­dı. Plan­la bir­lik­te ka­mu idare­le­ri­nin ge­le­cek yıl büt­çe­le­ri or­ta­ya çık­tı.

TOPLAMI 447 MİLYAR LİRA
 
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı da­hil ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki tüm ka­mu ida­re­le­ri önü­müz­de­ki yıl 447 mil­yar li­ra har­ca­ma ya­pa­bi­le­cek­ler. Ka­mu ku­rum­la­rı­nın kul­la­na­bi­le­ce­ği öde­nek­ler önü­müz­de­ki yıl sa­de­ce yüz­de 4,4 ora­nın­da art­tı­rı­lır­ken Cum­hur­başkan­lı­ğı yüz­de 100’e va­ran öde­nek ar­tı­şıy­la bü­tün ku­rum­la­rı ge­ri­de bı­rak­tı.

PERSONEL GİDERİ PATLADI
 
Bugün Gazetesi'nin haberine göre, Plan­da yer alan büt­çe ve­ri­le­ri­ne gö­re önü­müz­de­ki yıl büt­çe öde­nek­le­rin­de Türk si­ya­si sis­te­mi­ni et­ki­le­ye­cek tür­de de­ği­şik­li­ğe gi­dil­di. İlk kez halk ta­ra­fın­dan se­çil­miş cum­hur­baş­ka­nı­nın yö­ne­te­ce­ği Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’nın 2015 büt­çe­si bu yı­la gö­re yüz­de 99 ar­tı­rı­la­rak 397 mil­yon li­ra­ya çı­ka­rı­la­cak. Üs­te­lik 197 mil­yon 500 mil­yon li­ra­lık ila­ve büt­çe­nin yak­la­şık 37 mil­yon li­ra­sı per­so­nel gi­der­le­rin­de­ki ar­tış­tan kay­nak­la­na­cak.

'DANIŞMAN KADROSU'
 
46 mil­yon li­ra­dan 80 mil­yon li­ra­ya ula­şa­cak per­so­nel gi­der­le­ri, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’n­da ku­rul­ma­ya baş­la­nan da­nış­man­lar or­du­su­nun ma­aş ve öde­nek­le­ri­ne har­ca­na­cak.

SEZER'E YÜZDE 4-38 ARASI

Erdoğan'ın bütçesindeki artış, önceki Cumhurbaşkanlığı bütçeleriyle karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesi Ahmet Necdet Sezer döneminde yüzde 4 ile yüzde 37,7, Abdullah Gül'de yüzde 4,6 ise yüzde 64 arası oranlarda arttı.

YARDIMA AYRILAN KAYNAKLAR DA ARTTI

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı büt­çe­sin­de­ki öde­nek ar­tı­şı­nın 83 mil­yon li­ra­sı ya­tı­rım har­ca­ma­la­rı­na gi­de­cek. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ge­le­cek yıl bü­yük bö­lü­mü ye­ni bi­na­nın ya­pı­mı için ol­mak üze­re top­lam 158 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım har­ca­ma­sı ger­çek­leş­ti­re­cek.
 
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’nın mal ve hiz­met alım için kul­la­na­ca­ğı öde­nek de 77 mil­yon li­ra ar­tış­la 144 mil­yon li­ra­ya ula­şa­cak. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’nın kâr ama­cı güt­me­yen ku­ru­luş­lar ile ha­ne hal­kı­na ya­pı­lan öde­me­le­rin oluş­tur­du­ğu ca­ri trans­fer har­ca­ma­la­rın­da da­hi yüz­de 100’ün üze­rin­de artı­şa gi­dil­me­si dik­kat çek­ti.

TBMM'DEN KESİNTİ

Önümüzdeki yıl için TBMM ve Başbakanlık bütçelerinde ise kesintiye gidildi. 2015 yılı TBMM bütçesi bu yıla göre 26,3 milyon lira, Başbakanlık bütçesi de 4,7 milyon lira daha az olacak. TBMM bütçesi 748 milyon lira, Başbakanlık ise 929 milyon lira.

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
şaban
1284 gün önce
yiyin efendiler yiyin aksırıncaya kadar tıksırıncaya kadar yiyin . yiye yiye hala bitiremediniz.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı ..
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=