Lütfen bekleyin..

'Ak Saray' için özel imar yasağı geldi

29 Eylül 2014, 20:59

AKP, Erdoğan’ın sarayının silüetini korumak için önlem aldı.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Atatürk  Orman Çiftliği’ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 1.5 milyar lira harcanarak yapılan “Ak Saray” için özel imar yasağı getirildi. Sarayın yakınında 20 kattan yüksek bina yapılması yasaklandı.

DEV binanın kondurulduğu Söğütözü ve Beştepe semtlerinde daha önce 30’ar kat olarak projelendirilen inşaatların 10’ar katı tıraşlandı… Atatürk Orman Çiftliği’nde Cumhurbaşkanı’nın ikamet edeceği konutun etrafında gökdelen yapılmasına izin verilmedi. Yeni binalar en fazla 20 katlı olabilecek…

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre; An­ka­ra­’da, Baş­ba­kan­lık bi­na­sı ola­rak ya­pı­mı­na baş­la­nan ve 29 Eki­m’­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı bi­na­sı ola­rak açı­la­cak olan ‘AK Sa­ra­y’­a kom­şu gök­de­len ya­pıl­ma­sı­na izin ve­ril­me­di. Sö­ğü­tö­zü ve Beş­te­pe­’de bi­na­ya kom­şu ya­pı­la­cak pro­je­le­re kat sı­nır­la­ma­sı ge­ti­ril­di.

29 EKİM’DE AÇILACAK: 2012 yı­lın­da ye­ni Baş­ba­kan­lık bi­na­sı ola­rak Ata­türk Or­man Çift­li­ği­’ne ait 150 dö­nüm üze­rin­de in­şa edi­len bi­na­da so­na ge­lin­di. Son ta­di­lat ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lan bi­na­nın 29 Ekim 2014 ta­ri­hin­de açıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Baş­lan­gıç­ta sa­de­ce 300 mil­yon TL ola­rak ön­gö­rü­len har­ca­ma­lar 1.5 mil­yar li­ra­yı(1.5 kat­ril­yon) bul­du. Baş­ba­kan­lık ve Kal­kın­ma Ba­kan­lı­ğı­’n­dan ya­pı­lan har­ca­ma­lar dı­şın­da ör­tü­lü öde­nek­ten pa­ra ak­ta­rı­lıp ak­ta­rıl­ma­dı­ğı bi­lin­mi­yor.

ONAY ÇIKMADI: ‘AK Sa­ra­y’ ola­rak ni­te­len­di­ri­len Cum­hur­baş­kan­lı­ğı bi­na­sı­nın çev­re­sin­de re­zi­dans, iş­ye­ri pro­je­le­ri yük­se­li­yor. Yo­lun he­men kar­şı­sın­da 3 ay­rı te­mel bir­den atıl­dı. Sö­ğü­tö­zü sem­tin­de ba­zı bi­na­lar 21-22 kat ola­rak ya­pıl­dı. Ye­ni bi­na­lar için 20 kat sı­nı­rı ko­nul­du. 30 kat ola­rak plan­lan­dı­ğı öğ­re­ni­len pro­je­le­re “AK Sa­ra­y’­ın si­lü­eti­ni bo­za­r” di­ye onay ve­ril­me­di.

Mİ­SA­FİR KO­NU­TU: Ye­ni bi­na­nın De­me­tev­le­r’­e ba­kan bö­lü­mün­de Er­do­ğan için Res­mi Ko­nut ya­pı­lı­yor. İlk pro­je­de yer al­ma­yan ko­nut ye­ni bi­na­dan ba­ğım­sız plan­lan­dı. Ko­nu­t’­ta Cum­hur­baş­ka­nı­’nın mi­sa­fir­le­ri için de özel bö­lüm­ler ta­sar­lan­dı. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ko­nu­tu­’n­da res­mi ve­ya özel mi­sa­fir­le­rin ka­la­ca­ğı yer ola­cak.

İS­KAN BAŞ­VU­RU­SU: AOÇ ara­zi­si­ne ya­pıl­dı­ğı için yü­rüt­me dur­dur­ma ka­ra­rı ve­ri­len bi­na için TO­Kİ ta­ra­fın­dan is­kan ruh­sa­tı baş­vu­ru­su ya­pıl­dı. An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin önü­müz­de­ki haf­ta is­kan ruh­sa­tı­nı çı­kar­ma­sı bek­le­ni­yor. Ruh­sat­la bir­lik­te kam­pus Cum­hur­baş­kan­lı­ğı yer­leş­ke­si ola­rak tah­sis edi­le­cek. Yü­rüt­me dur­dur­ma ka­ra­rı ile il­gi­li Da­nış­tay, Baş­ba­kan­lı­k’­ın le­hi­ne ka­rar ver­miş­ti.

Etiketler : AOÇ, Erdoğan, Cumhurbaşkanı,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı ..
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=