Lütfen bekleyin..

Soruşturma dosyasına delil olarak girmiş! O belge deşifre oldu...

30 Ağustos 2014, 13:58

Polislere yönelik soruşturmada tutanak skandalı

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Askeri casusluk ve liman yolsuzluğu soruşturmalarında görev alan polislere yönelik soruşturmada skandal bir belge daha deşifre oldu. ‘Yasa dışı dinleme’ iddialarıyla yapılan operasyonu haberleştiren medya kuruluşlarını ‘darbeci’ gösteren polis tutanağı ‘delil’ sıfatıyla soruşturma dosyasına girdi.

Askeri casusluk ve liman yolsuzluğu operasyonunu yürüten polislere yönelik gerçekleştirilen ve aralarında 4 emniyet müdürünün de bulunduğu 11 polisin tutuklandığı soruşturma dosyasına delil olarak skandal bir tutanak girdi. İzmir Terörle Mücadele Şubesi tarafından hazırlanan tutanakta, operasyonu haber yapan, aralarında BUGÜN Gazetesi’nin de bulunduğu birçok gazete ve televizyonun “paralel yapı adına faaliyet gösterdiği, mevcut hükümeti yıkmaya çalıştıkları” ileri sürüldü.

SATIR SATIR YAZDILAR

Soruşturma dosyasına giren 26 sayfalık tutanakta, soruşturmayı haber yapan gazeteciler ve polislerin avukatları da ‘darbeci’ olarak tanımlandı. Tutanakta, polislerin gözaltına alınma süreçleri, emniyete gelip teslim olmadan önce yaptıkları açıklamalar, twitter gibi sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşımlarda bulunanlar ve tüm bu süreci haber olarak internet sitelerine, gazetelere ve televizyon kanallarına haber olarak taşıyan medya kuruluşlarının yazdığı her satır yer aldı.

İNFAZ ETTİLER

Tutanağın ilk 24 sayfasında yapılan haberlerin her örneği tek tek yer alırken, son 2 sayfası sonuç ve değerlendirmeye ayrıldı. Tutanakta, aralarında BUGÜN, Zaman Gazetesi ile Rota ve Aktif Haber gibi internet sitelerinin ve Samanyolu Tv gibi kanalların ve bu gazete ve televizyonların internet sayfalarının da bulunduğu medya kuruluşlarının, devlet kurumlarına şantaj ve hakarette bulunduğu, korku ve panik ortamı oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.

CANLI YAYIN YAPTILAR

Tutanakta, “Bu basın kuruluşları, emniyet müdürlüğü önüne gelerek ve canlı yayınlar yaparak, mevcut hükümeti sürekli eleştirdi. Kendilerini haklı göstermeye çalıştı” ifadelerine yer verildi. Tutanakta, olay günü yine emniyetin önünden canlı yayın yapan Habertürk, A Haber, NTV ve Kanal D gibi televizyonların hiçbirinden bahsedilmedi.

HÜKÜMETİ YIKACAKLAR

Adı ge­çen ba­sın ya­yın or­gan­la­rı­nın pa­ra­lel dev­let ya­pı­lan­ma­sı adı­na fa­ali­yet gös­ter­di­ği­ni vur­gu­la­yan tu­ta­nak­ta so­nuç ola­rak, “pa­ra­lel ya­pı­lan­ma içe­ri­sin­de­ki şa­hıs­la­rın özel­lik­le di­ni inanç­la­rı kul­la­na­rak hal­kı pa­ra­lel dev­let ya­pı­lan­ma­sı içe­ri­si­ne çe­ke­rek dev­le­ti ka­os or­ta­mı­na sü­rük­le­ye­rek, mev­cut hü­kü­me­ti yı­ka­rak ken­di ide­olo­ji­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ye­ni ya­pı­lan­ma­ya gi­de­cek­le­ri de­ğer­len­di­ril­miş­ti­r” cüm­le­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Bu evrakın dosyaya girmesi suçtur

Tu­tuk­la­nan po­lis­le­rin avu­kat­la­rın­dan Ali Ak­soy, so­ruş­tur­may­la il­gi­li ha­ber ya­pan ga­ze­te ve te­le­viz­yon­lar ile avu­kat­lı­ğı­nı ya­pan avu­kat­la­rın hep­si­nin pa­ra­lel dev­let ör­gü­tü ilan edil­di­ği­ni söy­le­ye­rek, “Bu tu­ta­nak bu ki­şi­ler ve ku­rum­lar hak­kın­da ka­rar ver­miş, hü­küm al­tı­na al­mış.

Üs­te­lik de­lil di­ye sav­cı­lık dos­ya­sı­na gir­miş. Böy­le bir hük­mü ve­ren ev­ra­kın dos­ya içe­ri­si­ne gir­me­si suç­tur. Bu­na mü­sa­ade eden sav­cı­lık da suç iş­le­mek­te­dir. Bu tu­ta­nak, bü­yük taz­mi­nat­lar do­ğu­ra­cak ve in­san hak­la­rı mah­ke­me­si­ne ka­dar gi­de­cek. Bu hu­kuk­sal ayıp so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten ha­kim ve sav­cı­la­ra ye­ter. Biz de bu tu­ta­nak­la il­gi­li suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı­z” de­di.

Bütün medya izledi

Hakkında yakalama kararı verilen polisler avukatları ile birlikte adliyeye gerek teslim olmuştu. Yaptıkları açıklamalar adliye önünde bekleyen birçok  medya kuruluşu tarafından haberleştirilerek yayınlandı.

Paralel demeç!

Tu­ta­nak­ta­ki so­nuç ve de­ğer­len­dir­me bö­lü­mü­nün 9. Mad­de­si’n­de gö­zal­tı­na alı­nan po­lis­le­rin pa­ra­lel ya­pı içe­ri­sin­de fa­ali­yet gös­ter­di­ği­ iddia edilirken trajikomik bir yorumda bulunuldu. “Gö­zal­tın­da bu­lu­nun po­lis­le­rin ba­sın­da­ki de­meç­le­rin­den pa­ra­lel ya­pı­lan­ma içe­ri­sin­de fa­ali­yet gös­ter­dik­le­ri ve pa­ra­lel ya­pı­lan­ma içe­ri­sin­de­ki üst dü­zey ko­num­da­ki şa­hıs­lar ta­ra­fın­dan yön­len­di­ril­dik­le­ri, ta­li­mat al­dık­la­rı gö­rül­mek­te­di­r” de­nil­di.

Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
YSK, İYİ Parti dahil 10 siyasi partinin 24 Haziran'daki seçimlere katıl..
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı ..
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=