Lütfen bekleyin..

Erdoğan'ın uçağını dekore eden şirket sabıkalı çıktı!

27 Ağustos 2014, 12:11

Erdoğan için alınan ve 200 milyon dolara mal olan uçağın iç dekorasyonunu yağan şirket dinleme konusunda sabıkalı çıktı. Çinli liderin uçağını dekore etmişler ve o uçakta 27 böcek çıkmış...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

200 milyon dolarlık ‘başkanlık uçağı’nın dekorasyonunu yapan ABD’li şirket sabıkalı çıktı. Çin lideri için 2002’de dizayn ettiği uçakta 27 böcek bulundu.

28 Ağus­to­s’­ta Köş­k’­e çık­ma­ya ha­zır­la­nan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın yur­ti­çi ve yurt­dı­şı ge­zi­le­rin­de kul­la­na­ca­ğı ul­tra lüks uça­ğı ey­lü­l­de ge­li­yor. An­cak Air­bus A330-243 CJ mo­del dev­let uça­ğı­nın Er­do­ğa­n’­ın is­te­ği­ne gö­re dö­şe­yen Go­re De­sign Şir­ke­ti­’nin adı da­ha ön­ce bö­cek skan­da­lı­na ka­rış­tı.

Ban­yo­ya bi­le ko­nul­muş

Ka­za­kis­tan, Öz­be­kis­tan, Türk­me­nis­tan ve Ce­za­yir dev­let baş­kan­la­rı­nın da uçak pro­je­le­ri­ni ya­pan şir­ket, 2002 yı­lın­da Çin Dev­let Baş­ka­nı için sa­tın alı­nan Boe­ing 767 ti­pi uça­ğın içi­ni ye­ni­le­di.

UÇAKTA 27 BÖCEK ÇIKTI

Sözcü'nün haberine göre; Çin is­tih­ba­rat ser­vi­si, yap­tı­ğı ara­ma­lar­da uça­ğın fark­lı yer­le­ri­ne yer­leş­ti­ril­miş tam 27 adet din­le­me ci­ha­zı (bö­cek) ve mik­ro­fon bul­du. Bu ci­haz­lar, dö­ne­min Çin Dev­let Baş­ka­nı Ji­yan Ze­mi­n’­in kul­la­na­ca­ğı ban­yo ve ya­tak oda­sı­na bi­le yer­leş­ti­ril­miş­ti. Bu olay Çin ve Ame­ri­ka ara­sın­da dip­lo­ma­tik kri­ze ne­den ol­du. Bu ola­yın ar­dın­dan şir­ket de bü­yük bir pres­tij ve ge­lir kay­bı­na uğ­ra­dı. Şir­ket, Tür­ki­ye­’nin si­pa­ri­şi ver­di­ği dö­nem­de kriz için­dey­di.

UÇAK İYİCE ARANMALI

15 Şu­bat 2012’de Air­bu­s’­tan tes­lim alı­nan uçak iç de­ko­ras­yo­nu için AB­D’­nin Tek­sas Eya­le­ti’n­de­ki Go­re De­sig­n’­ın te­sis­le­ri­ne gön­de­ril­di. Nor­mal­de bir yıl için­de bu iş­le­min ta­mam­lan­ma­sı gerekiyordu ama iki bu­çuk yıl­dır bi­ti­ri­le­me­di.

Ge­le­cek ay tes­lim edil­me­si bek­le­nen uça­ğın dış bo­ya­sı­nın Tür­ki­ye­’de ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­di. Uz­man­lar, Tür­ki­ye­’de de ben­zer bir kri­zin ya­şan­ma­ma­sı için, ‘baş­kan­lık uça­ğı­nı­n’ Er­do­ğa­n’­ın hiz­me­ti­ne su­nul­ma­sın­dan ön­ce, en ufak vi­da­sı­na ka­dar tek­no­lo­jik ta­ra­ma­dan ge­çi­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti.

Şir­ke­t es­ki ka­rı-ko­ca­ya ait­ti

Ame­ri­kan Go­re De­sign şir­ke­tinin ku­ru­cu­su Jerry L. Go­re… Şir­ke­tin baş­ka­nı ise 2005’te bo­şan­dı­ğı es­ki eşi Kat­he­ri­ne Wal­ters…

Sözcü

Etiketler : erdoğan, uçak, akp, cumhurbaşkanı,
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yakışır
1303 gün önce
Sabıkalılar bir birini bulur.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=