Lütfen bekleyin..

İhsanoğlu'na destek verecek olan Şehit Annesine AKP'li belediyeden zulüm !

06 Ağustos 2014, 11:41

AKP'li belediye, bir oğlu şehit olan, diğer oğlu ise BBP'li olan şehit annesinin evine, İhsanoğlu'nu destekleyecekleri gerekçesiyle su bağlatmadı.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Ma­ni­sa­ De­mir­ci’de ya­şa­yan şe­hit an­ne­si Emi­ne Tü­fenk­çi­’nin evi­ne su bağ­lan­ma­dı. 73 ya­şın­da­ki Tü­fenk­çi­’nin id­di­ası­na gö­re ge­rek­çe BBP’nin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­deki tutumundan kaynaklanıyor.

Yı­lın 6 ayı ika­met et­ti­ği evi­ne be­le­di­ye ta­ra­fın­dan su bağ­lan­ma­yan Tü­fenk­çi­’nin oğ­lu İhsan Tüfenkçi, Mar­di­n’de şe­hit ol­du. 80’li yıl­lar­da ya­şa­nan üzü­cü olay son­ra­sı ken­di­si­ne şe­hit maa­şı bağ­la­nan  Tü­fenk­çi, kı­şın baş­ka bir oğ­lu­nun evin­de ika­met eder­ken yaz­ın ken­di evin­de ka­lı­yor

ELEK­TRİK VAR

Tü­fenk­çi­’nin BBP İl­çe Baş­ka­nı olan oğ­lu İr­fan Tü­fenk­çi an­ne­si­nin bağ bah­çe iş­le­riy­le meş­gul ol­du­ğu­nu ve evin­de elek­trik, te­le­viz­yon, buz­do­la­bı, ça­ma­şır ma­ki­ne­si ya­ni bir ev­de ol­ma­sı ge­re­ken her şe­yin ol­du­ğu­nu söy­le­di. Oğul Tü­fenk­çi, “Ta­bii su ha­riç. He­men ya­nı ba­şı­mız­da­ki bü­tün ev­ler­de su bağ­lan­dı. Hat­ta hay­van da­mın­da bi­le su var” de­di. Tü­fenk­çi be­le­di­ye baş­ka­nıy­la gö­rüş­tü­ğü­nü ifa­de ede­rek, “Baş­kan ön­ce elek­trik fa­tu­ra­sı ge­tir­mem şar­tıy­la su bağ­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Fa­tu­ra­yı gös­ter­di­ğim­de bu­ra­da sü­rek­li ika­met edil­me­di­ği­ni be­lir­te­rek bağ­la­ma­ya­cak­la­rı­nı ilet­ti. BBP il­çe baş­ka­nı ol­du­ğu­mu ve par­ti ola­rak Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’na oy ve­re­ce­ği­mi­zi her­kes bi­li­yor.

Bu ne­den­le bi­ze yar­dım­cı ol­mu­yor­lar. Bi­zi bu şe­kil­de ce­za­lan­dı­rı­yor­lar. O böl­ge­de­ki bü­tün ha­ne­ler­de an­nem gi­bi sa­de­ce ya­zın ika­met edi­li­yor” di­ye ko­nuş­tu. 

‘O BÖL­GE iMAR PLA­NI DI­ŞIN­DA’

Ma­ni­sa’nın De­mir­ci ilçesinin AK Partili Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­mi Sel­çuk, ko­nu­nun ken­di­siy­le bi­re­bir gö­rü­şül­dü­ğü­nü ve eve su bağ­lan­ma­dı­ğı­nı doğ­ru­la­dı.

Söz ko­nu­su böl­ge­nin imar pla­nı dı­şın­da ol­du­ğu­nu sa­vu­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sel­çuk “Ben­den ön­ce­ki hiç­bir be­le­di­ye baş­ka­nı bu böl­ge­de­ki in­san­la­ra su ver­me­di. Ben baş­kan ol­duk­tan son­ra su ve­ril­me­ye baş­la­dı. Ora­da ika­met eden ve TE­DA­Ş’­tan elek­trik alan ha­ne­le­re su ver­me­ye ka­rar ver­dik” diye konuştu.

Şehit ailesinin olay­la­rı is­tis­mar dü­şün­ce­sin­de olduğunu ileri süren Selçuk, “Ola­yı bir sap­lan­tı ha­li­ne ge­tir­di. Su ver­me­me­miz her­han­gi bir si­ya­si ne­de­ne bağ­lı de­ğil. BBP’­li ol­ma­sı ya da cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de İh­sa­noğ­lu­’na oy ve­re­cek ol­ma­sıy­la ala­ka­sı yok. An­ne­si bu­ra­da ika­met et­mi­yor. Sa­de­ce elek­trik fa­tu­ra­sı va­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Her bayram ziyaret ediyorlar

An­ne­si­ni her bayramda, jan­dar­ma­dan kay­ma­ka­ma kadar çok sa­yı­da yetkilinin zi­ya­ret et­ti­ği­ni ak­ta­ran Tü­fenk­çi, “Bir is­te­ği­niz var mı di­ye so­rar­lar. Su­yu­muz yok di­yo­ruz ama on­lar da bu ko­nu­da bir şey ya­pa­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­lü­yor­. Ta­şı­ma­lı su ile ida­re ediyoruz.Zi­ya­ret­çi­le­ri­mi­ze su ik­ram et­mek­te bi­le so­run ya­şı­yo­ru­z” de­di. - Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
angaralı
1350 gün önce
size tek yol düşer seçimde o belediye başkanını al aşağı etmek.ama oda 4-5 yıl sonra sadece o değil akp li belediyeler bakanlar hepsi aynı fikirleri uyuşmadığına hep böyle davranırlar bu halkın oylarıyla orda olduklarını unutur halkı küçük görmeye başlarlar inşallah benim milletimin insanının gönül gözü açılırda akp nin ne olduğunu anlar amin
MHP koyun
1350 gün önce
AKP hep tehtitle oy aliyoR
mert ulu
1350 gün önce
yanındaki evlere su bağlanıp anneye su bağlanmaması çok acı ki hemde ŞEHİT ANASI başkan birdaha kararını gözden geçir yoksa vebalini çekersin
hafiz
1351 gün önce
baskan baskan kendine gel sehit analarinin elleri opulur.onunde saygiyla egilinir. senin yaptigin dupe duz muslumana gavur eziyeti denir. ayip cok ayip. bu dunyada oyle bir dunyaki gun gelir sende susuz ve ekmeksiz kalirsin . alma mazlumun ahini cekersin aheste aheste.
selendi gayfesi
1351 gün önce
SAYIN BAŞKAN İKAMET EDEN YOK DİYORSUN SUSUZ EVDE KİM KALIR.SEN SUYU BAĞLA BELKİ KİRAYA VERİR BELKİ BİR ÖĞRENCİ OTURUR O ÖĞRENCİ OKUR VE BELKİ O EVDE OTURAN BİR BAŞKA KİŞİYE DE ŞEHİTLİK. NASİP OLUR. DÜNYA HERŞEYE GEBE
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı ..
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=