Lütfen bekleyin..

Örtülü ödenek harcama rekoru yine Erdoğan’da!

30 Temmuz 2014, 12:39

Başbakan’ın ‘gizli hazinesi’nden yaptığı harcamalar 6.5 milyar liraya ulaştı. Erdoğan sadece 2014’ün ilk 6 ayında 440 milyon lira harcadı. Eski liderlere 20 kat fark attı...

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı aday­lı­ğı sü­re­cin­de ken­di­si­ne ya­pı­lan ba­ğış­la­rı ra­kip­le­ri­nin ak­si­ne açık­la­ma­dı. ‘Dev­le­tin gü­cü­nü kul­lan­ma­k’ ve ‘A­dil ya­rış­ma­mak­la­’ eleş­ti­ri­len Er­do­ğa­n’­ın ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı ise re­kor kır­ma­ya de­vam edi­yor. Sa­de­ce bu yı­lın ilk 6 ayın­da har­ca­nan tu­tar 439 mil­yon li­ra­yı aşı­yor.

Baş­ba­kan­lık büt­çe­sin­den 2003 ile 2014’ün ilk 6 ayı­nı kap­sa­yan dö­nem­de de­ne­tim­siz ola­rak har­ca­nan tu­tar 6 mil­yar 424 mil­yon 190 bin li­ra­ya ulaş­tı. Er­do­ğa­n’­a yar­dım ya­pıl­ma­sı için iş adam­la­rı­na ‘ba­ğış yap bas­kı­sı­’ oluş­tu­rul­ma­sı, va­tan­daş­la­rın ban­ka ön­le­rin­de ba­ğış için sı­ra­ya gir­di­ği id­di­ala­rı har­ca­ma­la­ra kay­nak ola­rak ze­min oluş­tur­ma ça­ba­sı ola­rak da yo­rum­la­nı­yor.

Her yıl daha da artıyor

SÖZ­CÜ­’nün Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ve­ri­le­rin­den ya­rar­la­na­rak yap­tı­ğı be­lir­le­me­le­re gö­re yıl­lar iti­ba­riy­le ‘Giz­li Hiz­met Gi­de­ri­’ adı al­tın­da ya­pı­lan har­ca­ma­lar şöy­le: 2003’te 103 mil­yon, 2004’te 107 mil­yon, 2005’te 85 mil­yon, 2006’da 327.4 mil­yon, 2007’de 436.4 mil­yon, 2008’de 510.7 mil­yon, 2009’da 634,4 mil­yon, 2010’da 706 mil­yon, 2011’de 951 mil­yon, 2012’de 1 mil­yar 175.3 mil­yon, 2013’te 1 mil­yar 243.1 mil­yon li­ra ve 2014 Ha­zi­ran ayı iti­ba­riy­le 439 mil­yon 52 bin TL.
Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­’nun 12. mad­de­si­ne gö­re ör­tü­lü öde­nek baş­ba­ka­nın ve ai­le­si­nin ki­şi­sel har­ca­ma­la­rı ile si­ya­si par­ti­le­rin ida­re, pro­pa­gan­da ve se­çim ih­ti­yaç­la­rın­da kullanılamıyor. Ör­tü­lü öde­nek yalnızca dev­le­tin mil­li gü­ven­li­ği ve yük­sek çı­kar­la­rı ile iti­ba­rı­nın ge­rek­le­ri, si­ya­si, sos­yal ve kül­tü­rel amaç­lar ve ola­ğa­nüs­tü hiz­met­ler­le il­gi­li kullanılabiliyor.

Onlar ne kadar harcadı?

Tan­su Çil­ler, Me­sut Yıl­maz, Nec­met­tin Er­ba­kan ve Bü­lent Ece­vit de ör­tü­lü öde­ne­ği kul­lan­dı. Top­lam 10 yıl­lık sü­reç­te har­ca­nan tu­tar yak­la­şık 312 mil­yon TL… Baş­ba­kan Er­do­ğan 10 yıl 5 ay­da dört baş­ba­ka­nın 20.5 ka­tı har­ca­ma yap­tı.

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
delioğlan
1329 gün önce
haram zıkkım olsun...
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından etkisiz hale getirilen terörist..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=