Lütfen bekleyin..

Devlet kaynakları böyle eziliyor!

10 Temmuz 2013, 14:18

Suat Kılıç için 2012'de 577 Bin TL Temsil ve tanıtım harcaması yapılmış!

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Suat Kılıç için 2012’de, özel kalem müdürlüğüyle kendisine bağlı Yurt-Kur, Spor Toto ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinden 577 bin lira temsil ve tanıtım harcaması yapıldı

Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lıç (41), gö­re­ve gel­di­ği Tem­muz 2011’de ba­kan­lı­ğından yapılacak harcamalarla ilgili ola­rak, “Har­ca­ma­lar ti­tiz­lik­le ve has­sa­si­yet­le ya­pıl­mak­ta, ta­sar­ruf il­ke­le­ri­ne aza­mi özen gös­te­ril­mek­te­di­r” dedi.

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sez­gin Tan­rı­ku­lu da görevinde 2. yılını geride bırakan Su­at Kı­lı­ç’­a, ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı ku­rum­lar­da ken­di­si­nin ka­tı­la­ca­ğı top­lan­tı­lar­da ya­pı­lan har­ca­ma­la­rı sor­du.

Kı­lıç, özel ka­lem mü­dür­lü­ğü, Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Spor To­to Teş­ki­la­tı Baş­kan­lı­ğı ve Yurt-Ku­r’­da­ki ta­nı­tım ve tem­sil gi­der­le­ri­ni şöyle açık­la­dı:

Özel ka­lem mü­dür­lü­ğü: 2012 yı­lın­da 125 bin 387 TL, 2013’te bu­gü­ne ka­dar 36 bin 877 TL.
Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü: 2012’- de 350 bin 739 TL, bu yı­lın ma­yıs ayı so­nu iti­ba­rıy­la 153 bin 930 TL.
Yurt-Kur: 2012’de 79 bin 824 TL.
Spor To­to Teş­ki­lat Baş­kan­lı­ğı: 2012’de 21 bin 72 TL.
Bu ve­ri­ler ışı­ğın­da Su­at Kı­lıç için ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı olan ku­rum­la­rın 2012 yı­lın­da yap­tı­ğı har­ca­ma­lar top­lam­da 577 bin 22 TL’­yi bul­du.

Ba­kan Kı­lıç bu ra­kam­la, ba­kan­lar ara­sın­da konuklarını en iyi ağırlayan ol­du.

Ol­ma­yan olim­pi­ya­ta iha­le

Bu ara­da CHP’­li Tan­rı­ku­lu, Su­at Kı­lı­ç’­a İs­tan­bu­l’­un 2020 Olim­pi­yat aday­lı­ğı için de iha­le ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı­nı sor­du.
Kı­lıç, aday­lı­k için ih­ti­yaç du­yu­lan da­nış­man­lık hiz­met­le­ri­nin iha­le edi­ldiğini ve uz­man ku­ru­luş­lar­dan mal ve hiz­met alındığını söy­le­di. Sü­re­ci­n iki kı­sım­dan oluş­tu­ğu­nu kay­de­den Kı­lıç, bi­rin­ci saf­ha­nın 13 Ağus­tos 2011-23 Ma­yıs 2012 ara­sın­da, ikin­ci saf­ha­nın 24 Ma­yıs 2012-7 Ey­lül 2013 ara­sın­da ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Gençlik ve Spor Bakanı, “Bi­rin­ci saf­hanın iha­le­sini Con­cept Gru­bu İş Or­tak­lı­ğı kazanmıştır. Te­sis ya­tı­rım­la­rı İs­tan­bu­l’- ­un 7 Ey­lül 2013’te oyun­la­rı­n ev sa­hi­bi ola­rak se­çil­me­sin­den son­ra yapılacak. Da­nış­man­lık hiz­met­le­ri ile il­gi­li fa­li­yet­ler sürmekte ve söz­leş­me 30.9.2013 ta­ri­hin­de so­na ere­cek-­ti­r” de­di.

Mersin’deki Akdeniz Oyunları’nda kim ne aldı?

Spor Bakanı Suat Kı­lıç, 20-30 Ha­zi­ran tarihleri arasında Mer­si­n’­de yapılan 17’n­ci Ak­de­niz Oyun­la­rı­ ’n­da han­gi tesisi hangi firmaya ihale ettiklerini de açıkladı.

Toplam 382 milyon liralık ihalenin ana kalemleri şöyle paylaşıldı:

De­ka İn­şa­at: 10 milyon 607 bin liraya Atletizm Stadı’na tribün yaptı.
De­mars İn­şa­at: 43 milyon 662 bin liraya Atış Po­li­go­nu’nu yaptı.
Ha­şe­moğ­lu İn­şa­at: 24 milyon 986 bin liraya Te­nis Komp­lek­si’ni yaptı.
Kal­yon İn­şa­at: 79 milyon liraya Ak­de­niz Oyun­la­rı 2. Etap Kö­yü(nü yaptı.
Yıl­dız­lar İn­şa­at: 47 milyon liraya Spor Salonu’nu, 21 milyon 672 bin liraya Olimpik Yüzme Havuzu’nu, 8 milyon liraya da Antrenman Salonu’nu yaptı.
Özbaybil İnşaat: 4 milyon liraya Tarsus Spor Salonu’nun bakımını yaptı.
Ser­kan İn­şa­at: 26 milyon 992 bin liraya Jim­nas­tik Sa­lo­nu’nu, 4 milyon liraya da Bocce Spor Salonu’nu yaptı.
Bilgin İnşaat: 2 milyon 961 bin liraya Edip Buran Spor Salonu’nu onardı.
Erhat Yapı: 1 milyon 300 bin liraya Mezitli Spor Salonu’nun bakımını yaptı.
Güngen İnşaat: 2.3 milyon liraya Erdemli Salonu’nu onardı, 1.2 milyon liraya da 7’nci Spor Salonu’nun bakımını yaptı.-Sözcü

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Jöntürk
1750 gün önce
Bunların hepsinden yedi ceddinden Türk Milleti tek tek hesap soracak
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
YSK, İYİ Parti dahil 10 siyasi partinin 24 Haziran'daki seçimlere katıl..
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı ..
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=