Lütfen bekleyin..

Erdoğan seyrediyor, PKK "devlet" gibi yargılama yapıyor !

02 Haziran 2014, 13:11

‘Özerklik’ inşa sürecini başlattığını açıklayan KCK, şimdi de sözde mahkeme kurup yargılama yapıyor.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Çö­züm sü­re­ci­nin ge­tir­di­ği ça­tış­ma­sız or­ta­mı­nı is­tis­mar eden KCK böl­ge­de ade­ta pa­ra­lel dev­let ilan et­ti. Ope­ras­yon­la­rın dur­ma­sı­nı fır­sat bi­len ör­güt böl­ge­de­ki işadam­la­rı­nı ver­gi adı al­tın­da ha­ra­ca bağ­la­dı. İşadamlarını haraca bağlayan örgüt bir şahsı sözde mahkemede sorgulayıp öldürdü.

Şe­hir­ler­de­ki mi­lis­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la işadam­la­rı­na ait bil­gi­le­ri ele ge­çi­ri­yor. Te­le­fon­la ara­nan iş adam­la­rı söz­de ver­gi gö­rüş­me­si ya­pı­la­ca­ğı id­di­asıy­la Ku­zey Ira­k’­ta­ki Za­ho kam­pı­na da­vet edi­li­yor.

Kam­pa git­me­ye­nin iş ye­ri ve iş ma­ki­ne­le­ri YDG-H’­li mi­li­tan­lar­ca mo­lo­tof­lu ve EY­P’­li sal­dı­rı­ya uğ­ra­tı­lı­yor. Si­irt, Şır­nak, Bin­göl, Hak­ka­ri, Di­yar­ba­kır, Mar­din ve Va­n’­da ya­tı­rı­mı bu­lu­nan 40 işa­da­mı­nın PKK ta­ra­fın­dan teh­dit edil­di­ği be­lir­len­di. Ko­nuy­la ala­ka­lı Şır­nak, Hak­ka­ri ve Di­yar­ba­kır sav­cı­lık­la­rı­na bu­gü­ne ka­dar 18 baş­vu­ru­da bu­lu­nul­muş.

http://www.haberfedai.com/upload/dosya/23173.jpg

8 KİŞİ Şİ­KA­YET­Çİ OL­DU

Ya­pı­lan so­ruş­tur­ma­da teh­dit te­le­fon­la­rı­nın Ku­zey Ira­k’­ta bir GSM şir­ke­ti­ne ait ol­du­ğu be­lir­len­di. Mi­lis­le­rin reh­ber­li­ğin­de Za­ho­’ya gi­den 15 iş ada­mı­nın ör­güt yö­ne­ti­ci­le­riy­le ha­raç pa­zar­lı­ğı yap­tı­ğı id­di­a edi­li­yor.

BİL­Gİ NOT­LA­RI ELE VER­Dİ

Geç­ti­ği­miz ay Şır­nak ve Hak­ka­ri­’de ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­lar­da mi­lis­le­rin ör­gü­te ta­şı­dı­ğı bil­gi not­la­rı ele ge­çi­ril­miş­ti. Ele ge­çi­ri­len not­lar­da işada­mı ve es­naf­lar hak­kın­da bil­gi­ler ol­du­ğu tes­pit edil­di.

 ‘İN­FA­ZI YDG-H YAPIYOR

Ya­pı­lan in­ce­le­me­de böl­ge­de­ki iş ada­mı ve es­naf­la­rın ay­lık ve yıl­lık ge­li­ri­nin he­sap­lan­dı­ğı ne ka­dar ha­raç ve­re­bi­le­cek­le­ri­nin no­tu­nun tu­tul­du­ğu or­ta­ya çık­tı. İşadamlarının tehditleri dikkate almaması durumunda PKK’nın şehir merkezlerindeki yapılanmaları ile ilk başta şahsa ait iş makineleri ya da dükkânlara molotoflu saldırılar düzenlendiği tespit edildi. Bu şekilde gözü korkutulan esnaf ve işadamları ya şikayette bulunu­yor ya da ha­raç ver­me­yi ka­bul edi­yor.

SANAYİ ODASI DA TEHDİT EDİLDİ

İşadam­la­rı­na yö­ne­lik teh­dit ve ha­raç al­ma ey­lem­le­ri­nin art­ma­sı­nın ar­dın­dan Ciz­re Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Oda­sı bu du­ru­mu gün­de­me ge­tir­mek için bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­mek is­te­di. Sa­na­yi ve Ti­ca­ret oda­sı­nın ba­sın açık­la­ma­sı ya­pa­ca­ğı­nı öğ­re­nen PKK’­nın oda­ya bağ­lı tüm iş adam­la­rı­nı teh­dit ede­rek ba­sın açık­la­ma­sı­nı en­gel­le­di­ği de iddia edildi.

Bugün

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
osman
1423 gün önce
bunudamı cemeat yapıyor eyyy akp herzaman bu milletin uyuyacağını sanma millet bi uyanırsa sizi kim kurtarır
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
YSK, İYİ Parti dahil 10 siyasi partinin 24 Haziran'daki seçimlere katıl..
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı ..
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü has..
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=