Lütfen bekleyin..

İsmail Koncuk: Yargı bağımsız diyenin...

19 Ocak 2014, 13:42

Türkiye’de yargı bağımsızlığının kalmadığını savunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, “Şu anda yargı bağımsızlığı var diyebilecek adamın alnını karışlarım” dedi.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Türk Eği­tim Se­n’­in Ya­lo­va­’da Spo­ri­um Te­sis­le­ri­’n­de dü­zen­le­nen da­ya­nış­ma ge­ce­si­ne ka­tı­lan Türk Eği­tim-Sen ve Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk, İs­tan­bul mer­kez­li yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nunun ar­dın­dan ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin Tür­ki­ye­’de yar­gı ba­ğmsız­lı­ğı­nı bi­tir­di­ği­ni söy­le­di.

Ül­ke­de si­ya­si is­tik­ra­rın kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Kon­cuk, “Yıl­lar­dır is­tik­rar sö­zü kul­la­nı­lan Tür­ki­ye­’nin bu­gün için­de bu­lun­du­ğu du­rum çok kö­tü. 11 yıl­dır ik­ti­da­rın her se­çim pan­kar­tın­da, afiş­le­rin­de hep bu ön pla­na çı­kar­tıl­dı. ‘A­man si­ya­si is­tik­rar bo­zul­ma­sı­n’ di­ye. Bu sö­zü iyi ha­tır­lı­yor­su­nuz. Bu­gün ül­ke­de si­ya­si is­tik­rar­dan bah­set­mek müm­kün mü­” di­ye sor­du. Yol­suz­luk ope­ras­yo­nunun ar­dın­dan do­la­rın Türk Li­ra­sı kar­şı­sın­da yüz­de 22 de­ğer ka­zan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kon­cuk şöy­le de­vam et­ti:

GÜVEN PROBLEMİ VAR

“17 Ara­lık ta­ri­hin­den bu ya­na pro­tes­to edi­len se­net sa­yı­sı yu­ka­rı­ya doğ­ru çı­kı­yor. Kar­şı­lık­sız çek sa­yı­sı yu­ka­rı doğ­ru çı­kı­yor. Eğer gi­di­şat böy­le de­vam eder­se ki ak­si­ni gö­re­mi­yo­ruz; ban­ka­la­rın kre­di öde­me­le­rin­de ge­ri dö­nüş­ler za­yıf­la­ya­cak ve ba­tık kre­di­ler ne­de­niy­le bir­çok ban­ka öde­me kri­zi ile kar­şı kar­şı­ya ka­la­cak. Do­la­rın bu hız­la de­vam et­me­si Türk Li­ra­sı­’nın do­lar kar­şı­sın­da­ki kay­bı­nı ar­tı­ra­cak. Bu as­ga­ri üc­ret­li­nin, dev­let me­mur­la­rı­nın, dar ve sa­bit ge­lir­li tüm ça­lı­şan­la­rı­mı­zın alım gü­cü­nün azal­ma­sı an­la­mı­na ge­lir. Bi­zim bu söy­le­dik­le­ri­mi­zi söy­le­me­si ge­re­ken an­cak ik­ti­da­ra mi­de­den bağ­lı ol­du­ğu için söyleyemeyen bazı kuruluşlar var. Şu an­da tüm ül­ke va­tan­daş­la­rı­nın ik­ti­da­ra bir gü­ven prob­le­mi var mı yok mu? Var. Şu an­da yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı Tür­ki­ye­’de var di­ye­bi­le­cek ada­mın al­nı­nı ka­rış­la­rım. Yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğın­dan şu an­da bah­se­de­bil­mek müm­kün de­ğil.”

Bugün Gazetesi

Etiketler : ismail koncuk
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz'a ..
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beld..
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde böl..
Terör örgütü YPG'den tamamen temizlenen Afrin'in Bülbül Kasabası gö..
"Tartışmaya gerek yok, bırakalım..."
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından etkisiz hale getirilen terörist..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=