Lütfen bekleyin..

Gürsel Tekin: 'Kılıçdaroğlu'na kırgınım!'

06 Aralık 2013, 15:59

Geçen seçimlerde anketlerde Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıkınca “Ö­nem­li olan par­ti­mi­zin ka­zan­ma­sı­” diyerek aday olmayan Tekin bu sefer kırgınlığını dile getirdi

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için aday ada­yı ol­du­ğu­nu açık­layan CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gür­sel Te­kin, bu açıklama öncesi hem partililer ile hem de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş, yaptırdığı anketlerin sonuçlarını açıklamış ve kendisine "hayırlı olsun" denilmişti.

İs­tan­bul İl Baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de 2009 se­çim­le­rin­de aday olması par­ti yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan is­tenen Tekin,  yap­tır­dı­ğı üç ayrı araş­tır­ma­da Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun adı öne çı­kın­ca, “Ö­nem­li olan par­ti­mi­zin ka­zan­ma­sı­” diyerek Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun kampanyası için ça­lış­ma yürütmüştü.  

İLK KEZ BU KADAR AÇIK KONUŞTU

CHP’­nin İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Baş­kan­lı­ğı aday ada­yı Gür­sel Te­ki­n Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk ile konuştu. Hem çarpıcı açıklamalar yaptı hem de "Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kırgınlığım var" itirafında bulundu.

İş­te Tekin'in an­lat­tık­la­rın­dan bö­lüm­ler:

NEZAKET KOŞULLARI İŞLEMEMESİ BENİ İNCİTTİ

“Be­nim için bi­rin­ci ön­ce­lik par­ti­mi­zin ik­ti­dar ol­ma­sı­dır. CHP’­nin ge­le­ce­ği­ni dü­şü­nen bir si­ya­set­çi­yim. Aday­lık ko­nu­sun­da en kü­çük ne­za­ket ko­şul­la­rı­nın iş­le­me­me­si be­ni in­cit­ti. El­bet­te kri­ter­ler uy­gu­la­nır, bun­lar bi­zim önü­mü­ze ge­lir­se yok sa­ya­ca­ğı­mız şey­ler de­ğil. Ama kri­ter­ler de­ğil, bel­li lo­bi­le­rin ça­ba­la­rıy­la ‘şu şöy­le­dir, böy­le­di­r’ de­ni­lir­se, ör­güt de in­cin­miş olur.

TEK BİR ADAYIN ÖRGÜTÜ DEĞİL

Kri­ter­le­re kim­se­nin iti­ra­zı yok. İti­raz, 4 aday ada­yı ol­ma­sı­na rağ­men, bun­lar ta­ma­men yok sa­yı­lı­yor ve aday aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­mış bir isim üze­rin­de odak­la­nı­lı­şı­na­dır. Bu du­rum, di­ğer aday aday­la­rı için cid­di bir hak­sız­lık. İs­tan­bul il ör­gü­tü sa­de­ce bir ada­yın ör­gü­tü de­ğil. Her aday ada­yı­na eşit me­sa­fe­de dur­ma­sı ge­re­kir­ken, dur­mu­yor. Ora­da da baş­ka bir tab­lo var. Üzü­cü ama bu üzü­cü tab­lo­yu da aşa­ca­ğız.

KILIÇDAROĞLU'NA KIRGINIM

"... so­ru­nuz üze­ri­ne söy­lü­yo­rum, Ge­nel Baş­ka­nım Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’na ya­şa­nan son olay­lar­la il­gi­li kır­gın­lı­ğım var. Ama, bu bir ağa­bey-kar­deş iliş­ki­sin­de­ki kır­gın­lık ney­se o ka­dar. Be­nim kır­gın­lı­ğım iş­le­yi­şe­dir…”

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
GÜNDEM Kategorisindeki Diğer Haberler
Ankara, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanlarının istifa haberi beklenirken..
Kerkük’ün kuzeybatısındaki Altınköprü kasabasında bulunan Irak Türkmen Ceph..
Polonya ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cu..
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, belediye başkanlarının istifaya itiraz edem..
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski Başb..


bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=