Lütfen bekleyin..

Kalp ve damar hastalıklarının ilacı alıç

23 Kasım 2013, 15:33

Uzmanlar alıcın kalbin en iyi ilacı olduğunu belirtirken, an­ne sü­tü­nün ar­tı­rıl­ma­sı­na da bü­yük fay­da sağ­la­dı­ğı­nı açıkladı.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Doç. Dr. Ay­dın Uzun, alı­cın sağ­lık açı­sın­dan çok önem­li bir mey­ve ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek,‘’­Kal­bin en iyi ila­cı alıç­tır. Alıç, özel­lik­le kalpdes­tek­le­yi­ci ve kalp-da­mar sis­te­mi fonk­si­yon­la­rı­nı nor­ma­li­ze et­mek için kul­la­nıl­mak­ta­dı­r’­’ de­di.

Uzun, alı­cın, kal­si­yum, po­tas­yum, fos­for, de­mir açı­sın­dan zen­gin ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Alı­cın an­ti­ok­si­dan­lar ve di­ğer ba­zı kim­ya­sal bi­le­şik­ler­le bir­lik­te vü­cu­da önem­li kat­kı­la­rı­nın ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Uzun, an­ne sü­tü­nün ar­tı­rıl­ma­sı­na da bü­yük fay­da sağ­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Uzun, ‘’A­lıç, kalp­te ok­si­jen ve kan akı­şı­nın art­ma­sı­na yar­dım­cı olur, kan da­mar­la­rı­nın çe­per­le­ri­ni güç­len­di­rir. Kalp ritim bo­zuk­luk­la­rı, si­nir­sel kalpçar­pın­tı­la­rı, kalp kas­la­rı za­fi­ye­ti, kalp kri­zi son­ra­sı yük­sek kan ba­sın­cı ba­kı­mın­dan da çok fay­da­lı bir mey­ve­di­r’­’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

MUHTEŞEM DÖRTLÜ: ÇÖREKOTU, SARIMSAK, EKİNEZYA, GEVEN

Vü­cu­dun sa­vun­ma sis­te­mi­ni des­tek­le­me­ye yar­dım­cı ola­rak bi­lin­me­si­ne rağ­men bit­ki­le­rin ye­te­rin­ce ya da fay­da ede­cek şe­kil­de tü­ke­ti­le­me­di­ği söy­le­yen Prof. Dr. Er­dem Ye­şi­la­da, her bit­ki­nin ba­ğı­şık­lık sis­te­mi üze­rin­de­ki et­ki­si­nin ay­rı ol­du­ğu­nu söyledi.

Prof.Dr. Erdem Ye­şi­la­da “Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi üze­rin­de fark­lı şe­kil­ler­de et­ki­li ol­du­ğu bi­lim­sel araş­tır­ma­lar­la des­tek­le­nen birkaç bit­ki­sel bi­le­şe­nin akıl­cı doz ayar­la­ma­la­rı ile bir ara­ya ge­ti­ril­di­ği gı­da ka­rı­şım­la­rı­nın kul­la­nıl­ma­sı, da­ha kap­sam­lı bir ko­ru­yu­cu­luk ve et­kin­lik sağ­la­ya­bil­me­si ba­kı­mın­dan önem­li­di­r” di­ye ko­nuş­tu.

Dr. Er­dem Ye­şi­la­da, des­tek­le­yi­ci en iyi gı­da tak­vi­ye­si ka­rı­şım­la­rı­nın ise vi­rüs­ler üze­rin­de et­ki­li ol­du­ğu bi­li­nen ge­ven, ba­ğı­şık­lık üze­rin­de­ki et­ki­siy­le bi­li­nen çö­rekotu, en­fek­si­yon şid­de­ti­ni azalt­ma­sıy­la bi­li­nen sa­rım­sak ve eki­nez­ya kom­bi­nas­yon­la­rın­dan oluş­tu­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­di.

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
SAĞLIK Kategorisindeki Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığından grip alarmı verildi. Uyarı, Grip Bilim Komisyonu Üyesi..
Popüler Bilim dergisindeki "Google Derdimi Bul Bir Çare" başlıklı..
Tüketici Dernekleri Federasyonu, doğal, besleyici, sağlıklı diye alınan baz..
Aydın'da piyasaya sürülmek üzere olan 5 ton kaçak domuz etine el konuld..
Bu sezon taraftarıyla bir türlü barışamayan Fenerbahçe'de büyük şok. Ta..
Kış aylarının vazgeçilmezi ayva ve kabuğu uzmanlara göre vitamin açısından ..
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=